Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ekonometrická analýza finančních dat
Thesis title in thesis language (Slovak): Ekonometrická analýza finančních dat
Thesis title in Czech: Ekonometrická analýza finančních dat
Thesis title in English: Econometric Analysis of Financial Data
Key words: exogenita, SUR soustava, simultánní rovnice, VAR
English key words: exogeneity, SUR system, simultaneous equations, VAR
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.09.2011
Date of assignment: 17.10.2011
Confirmed by Study dept. on: 20.12.2011
Date and time of defence: 02.06.2014 00:00
Date of electronic submission:08.04.2014
Date of submission of printed version:08.04.2014
Date of proceeded defence: 02.06.2014
Opponents: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Data z oblasti ekonomie a financí mají často podobu záznamů různých navzájem se ovlivňujících veličin v čase. Pro popis chování takových dat a předpovědi budoucího vývoje
jsou k dispozici ekonometrické a pravděpobnostně-statistické nástroje v podobě soustav simultánních rovnic a modelů mnohorozměrných časových řad. Posluchač/ka se seznámí s teoretickými základy zmíněných přístupů a podrobně je popíše. Provede aplikaci na reálná data z finanční praxe, přičemž pojedná o softwarových možnostech pro analýzu studovaného typu.
References
Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada, Praha, 1999.
Cipra, T.: Ekonometrie. Skripta MFF UK Praha, 1984.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Engle, R.F.; Hendry, D.F.; Richard, J.F.: Exogenity. Econometrica, 51 (1983), 277-304.
Charemza, W.W.; Deadman, P.F.: New Directions in Econometric Practice. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 1992.
Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison-Wesley, New York, 1990.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html