Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Ředitel základní školy s právní subjektivitou, ekonomika školy a řízení pedagogického procesu
Thesis title in Czech: Ředitel základní školy s právní subjektivitou, ekonomika školy a řízení pedagogického procesu
Thesis title in English: Headmaster of School with Legal personality, Economics of Educational institutions and Management of Educational Process
Key words: Ředitel školy, základní škola, hospodaření, příjmy, pedagogický proces, směrnice, zákon
English key words: Headmaster, primary school, management, income, pedagogice prcess, regulations, law.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: RNDr. Jana Marková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.03.2012
Date of assignment: 29.03.2012
Date and time of defence: 16.01.2014 11:00
Venue of defence: katedra CŠM, M006
Date of electronic submission:28.11.2013
Date of proceeded defence: 16.01.2014
Reviewers: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce ředitele základní školy s právní subjektivitou je velmi náročná pro svou rozmanitost. Ředitel v organizaci vystupuje jako řídící pracovník a učitel. Musí disponovat znalostmi v oblasti ekonomie, práva, personalistiky, výchovy a vzdělávání. Abychom lépe porozuměli práci ředitele školy, tato práce podává výklad základních pojmů spojených s řízením ekonomiky a pedagogického procesu základní školy s právní subjektivitou. Dále podchycuje administrativní povinnosti ředitele při řízení školy.
Samotný výzkum je zaměřen na problém administrativní zátěže ředitele školy a na sestavení optimální organizační struktury školy z pohledu její velikosti a aktivit.
Preliminary scope of work in English
The work of the headmaster with the legal subjectivity is very exacting because of its variety. The headmaster´s role at this organization is to be the manager and a teacher as well. He has to have the basic knowledge of economy, law, human resources management, upbringig and education. To understand better the work of the headmaster, this dissertation is giving interpretation of the basic terms connected with directing economy and pedagogical process of primary school with legal subjectivity. Than it encourages administrative duty of headmaster during the leading process.
This study is focust on a problem of admisnistrative occupational load of headmaster and to putting together optimal organizational structure of school from the wiev of the proportion and activites of school.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html