Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Seiðr
Thesis title in Czech: Seiðr
Thesis title in English: Seiðr
Key words: staroseverské náboženství, staroseverská mytologie, seiðr, rituál, věštění, magie, vědma, vǫlva, Óðinn
English key words: Old-Norse religion, Old-Norse mythology, seiðr, ritual, magic, prophecy, seeress, vǫlva, Óðinn
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.09.2011
Date of assignment: 23.09.2011
Confirmed by Study dept. on: 05.10.2011
Date and time of defence: 17.06.2013 00:00
Date of electronic submission:16.05.2013
Date of submission of printed version:16.05.2013
Date of proceeded defence: 17.06.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V práci bude pojednáno o druhu staroseverské magie či šamanského rituálu seiðr . Vzhledem k povaze tématu bude nutné se zabývat nejprve tím, co vlastně seiðr je a zda jej lze spolehlivě vymezit. Zaměřím se mimo jiné na to, do jaké míry byl oddělitelný již v době své živé existence od jiných náboženských praktik starých Seveřanů nebo jak moc pro ně byl cizí. Část práce bude věnována i osobám praktikujícím seiðr, k nimž patří i postava boha Óðinna, který seiðr provádí v některých mytických příbězích.
Chci se pokusit podívat se na téma z různých úhlů a ze všech možných dílků poskládat komplexní celek.
References
DuBois, Thomas A., Nordic Religions in the Viking Age, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999

McKinnell, John, Meeting the Other in Norse Myth and Legend, Cambridge: Brewer, 2005

Price, Neil, The Viking Way: Religion and War in Late Iron Age Scandinavia, Uppsala: Uppsala University Press, 2002

Tolley, Clive, Shamanism in Norse Myth and Magic, vol. 1, Helsinki: Academia Scientaum Fennica, 2009

Tolley, Clive, Shamanism in Norse Myth and Magic: Reference Materials, vol. 2, Helsinki: Academia Scientaum Fennica, 2009
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html