Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Analysis of oxidative and free radical induced DNA damage
Thesis title in Czech: Analýza oxidativního poškození DNA volnými radikály
Thesis title in English: Analysis of oxidative and free radical induced DNA damage
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.11.2011
Date of assignment: 06.12.2011
Date and time of defence: 04.06.2013 00:00
Date of electronic submission:13.05.2013
Date of proceeded defence: 04.06.2013
Reviewers: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Teoretické seznámení s metodikou práce vybrané analytické techniky
2. Práce s odbornou literaturou
3. Provedení rešerše a její vyhodnocení
4. Experimentální práce
5. Zpracování experimentálních dat
6. Vypracování diplomové práce      
References
Chemical abstracts, dostupné elektronické databáze (PubMed, Sciencedirect, Scopus, aj.), časopisy a periodka (J. Chromatogr., J. Pharm. Biomed. Anal., Anal. Chem., J. Sep. Sci. aj.)
L.R. Snyder, J.J. Kirkland, J.W. Dolan, Introduction to Modern Liquid Chromatography, John Willey & Sons, Inc., New Jersey, 2010
J. Nawrocki et al., J.Chromatogr. A 1028 (2004) 1-62.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html