Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Eutanazie. Argumentace proti jejímu zákonnému povolení a pro ně
Thesis title in Czech: Eutanazie. Argumentace proti jejímu zákonnému povolení a pro ně
Thesis title in English: Euthanasia. Arguments for and against its Legal Acceptance
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE)
Supervisor: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.09.2011
Date of assignment: 24.09.2011
Confirmed by Study dept. on: 27.12.2011
Date and time of defence: 18.06.2014 13:00
Date of electronic submission:25.04.2014
Date of submission of printed version:26.04.2014
Date of proceeded defence: 18.06.2014
Reviewers: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
 
 
 
References
Bůh přítel života. Ochrana života jako výzva a úkol. Společné prohlášení Rady evangelických církví Německa a německé biskupské konference. Cesta : Brno 1994.
Byock, Ira. Dobré umírání. Možnosti pokojného konce života. Praha : Cesta domů, Vyšehrad, 2005.
Pollard, Brian. Eutanazie ano či ne? Praha : Dita, 1996
Virt, Günter. Žít až do konce. Etika umírání, smrti a eutanazie. Praha : Vyšehrad, 2000.
materiály strany Lyra
Munzarová, M. a kol.: Proč NE eutanázii aneb Být či nebýt (Ecce Homo)
Munzarová, M.: Vnitřní mravnost lékařství (Causa Subita, roč. 9, č. 4)
Munzarová, M.: Principy moderní lékařské etiky (Causa Subita, roč. 9, č. 3)
Staroštíková, A.: Eutanázie - ano či ne (ZDN/Sestra, 12/2008)
Opatrný, A.: Malá příručka pastorační péče o nemocné (Past. středisko, 2001)

veřejné servery www.umirani.cz, www.euthanasia.com a www.cestadomu.cz

Církevní dokumenty:
Katechismus katolické církve
Evangelium Vitae
Promluva Pia XII. na Kongresu anesteziologů z 24.listopadu 1957
Prohlášení o euthanasii publikované Kongregací pro nauku víry 5.května 1980

literatura bude doplněna
Preliminary scope of work
legislativní situace v ČR
situace v jiných zemích (Nizozemí, Belgie. Země, kde se vede diskuse (např. Velká Británie)
asistovaná sebevražda
dosažitelné informace o ilegálním provádění eutanazie v ČR
zastánci legalizace v ČR
nauka katolické církve
teologická nauka
zvážení argumentů pro a proti
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html