Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
MR spektroskopie srdce in vivo
Thesis title in Czech: MR spektroskopie srdce in vivo
Thesis title in English: MR spectroscopy of the heart in vivo
Key words: MR spectroskopie, srdce, lipidy
English key words: MR spectroscopy, heart, lipids
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.09.2011
Date of assignment: 10.11.2011
Date and time of defence: 27.05.2013 00:00
Date of electronic submission:19.04.2013
Date of submission of printed version:12.04.2013
Date of proceeded defence: 27.05.2013
Reviewers: Mgr. Vít Herynek, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Monika Dezortová, Ph.D.
Ing. Milan Hájek, DrSc.
Guidelines
Diplomová práce bude obsahovat tyto body

1. Literární rešerše
2. Seznámení se s postupy klinického MR vyšetřování pacientů
3. Získání praktických zkušeností se samostatným vyšetřováním zdravých dobrovolníků pomocí 1H a 31P MR spektroskopie
4. Zvládnutí různých postupů vyhodnocení in vivo MR spekter
5. Optimalizace protokolu pro MR spektroskopické vyšetřování srdce in vivo
6. Vyšetření skupiny zdravých kontrol a pacientů se srdečním selháním pomocí MR spektroskopie a porovnání získaných dat
References
1. de Graf RA. In vivo NMR Spectroscopy. Principles and Techniques. John Wiley & Sons, 1998.
2. Hajek M. Clinical 1H MR Spectroscopy. Eur J Radiol 67(2), 2008
3. Paulus WJ, Tschöpe C, Sanderson JE, et al. How to diagnose diastolic heart failure: a consensus statement on the diagnosis of heart failure with normal left ventricular ejection fraction by the Heart Failure and Echocardiography Associations of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2007, 28(20):2539-50
4. Sardanelli F, Quarenghi M. MR spectroscopy of the heart. Radiol Med 111(8):1025-1034, 2006
5. Ten Hove M, Neubauer S. MR spectroscopy in heart failure - clinical and experimental findings. Heart Fail Rev. 2007 12(1):48-57.
6. Výběr odborných publikací na MR oddělení ZRIR IKEM
Preliminary scope of work
Náplň práce
Diplomová práce bude řešena ve spolupráci s MR oddělením IKEM, kde se řadu let používá MR spektroskopie v experimentální i klinické praxi. Na 3T celotělovém MR tomografu bude vyvíjena metoda pro neinvazivní MR spektroskopické vyšetření myokardu. Bude řešena otázka zapojení EKG a optimalizace sekvencí pro 1H a 31P MR spektroskopii za účelem vyšetřování pacientů s onemocněním srdce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html