Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu
Thesis title in Czech: Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu
Thesis title in English: Ethical issues in connection with patient and physician involvement in clinical research
Key words: etika lékařská, etika výzkumu, hodnocení léčivých přípravků, léčivé přípravky nové, pacient ve výzkumu, pacient onkologický, prospěch léčebný, výzkum klinický, výzkum klinický I. fáze, rozhodování k účasti.
English key words: medical ethics, ethics of research, evaluation of medicinal products, new medicinal products, patient in research, oncological patient, therapeutic benefit, clinical research, Phase I Clinical Trials, decision-making to participate.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: PhD Applied Ethics (24-DAE)
Supervisor: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.09.2011
Date of assignment: 23.09.2011
Confirmed by Study dept. on: 23.09.2011
Date of electronic submission:04.09.2018
Date of proceeded defence: 12.12.2018
Course: Thesis Defence (YDE999)
Reviewers: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
  MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html