Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Aristotelovo pojetí etiky
Thesis title in Czech: Aristotelovo pojetí etiky
Thesis title in English: Aristotle's conception of ethics
Key words: Aristoteles, etika, ctnost, spravedlnost, přátelství
English key words: Aristotle, ethics, virtue, justice, friendship
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Philosophy (26-KF)
Supervisor: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.09.2011
Date of assignment: 19.09.2011
Confirmed by Study dept. on: 19.09.2011
Date and time of defence: 01.02.2013 13:00
Date of electronic submission:06.12.2012
Date of submission of printed version:06.12.2012
Date of proceeded defence: 01.02.2013
Reviewers: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude napsána v souladu se všeobecnými normami pro psaní závěrečných prací na KTF UK, jež jsou dostupné na webu http://www.ktf.cuni.cz/KTF-374.html.
References
ARISTOTELES: Etika Nikomachova. Bratislava: Pravda, 1979.
ARISTOTELES: Magna Moralia. Praha: Petr Rezek, 2005.
ARMSTRONG, A.H.: Filosofie pozdní antiky; od staré Akademie po Jana Eriugenu. Praha: OIKOYMENTH, 2002.
GADAMER, H.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha: ISE, 1994
GRAESER, A.: Řecká filosofie klasického období; Sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Praha: OIKOYMENTH, 2000.
KRATOCHVÍL, Z., BOUZEK, J. Od mýtu k logu. Praha: Herman & synové, 1994.
MACINTYRE, A.: Ztráta ctnosti. Praha: OIKOYMENTH, 2004.
NUSSBAUM, M. C.: Křehkost dobra. Praha: OIKOYMENTH, 2003.
PATOČKA, J.: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové. Praha: Československá akademie věd, 1964.
REZEK, P.: Spravedlnost jako zdatnost. Praha: OIKOYMENTH, 1996.
ROBINSON, D.: Etika. Praha: Portál, 2004.
VERNANT, J.P.: Počátky řeckého myšlení. Praha: OIKOYMENTH, 1995.
Preliminary scope of work
Náplní práce je přiblížit a pokud možno přehledně zpracovat Aristotelovo pojetí etiky.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to introduce and – if it is posible – to do a understandable overview of Aristotle’s conception of ethics.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html