Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Sacra Publica
Thesis title in Czech: Sacra Publica
Thesis title in English: Sacra publica
Key words: římské náboženství, antický Řím
English key words: Roman Religion, ancient Rome
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Supervisor: PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.09.2011
Date of assignment: 08.09.2011
Confirmed by Study dept. on: 22.09.2011
Date and time of defence: 26.05.2014 10:00
Date of electronic submission:31.07.2013
Date of submission of printed version:31.07.2013
Date of proceeded defence: 26.05.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Řešitel se ve své bakalářské práci nejprve v úvodu metodologicky, pramenně a zájmově vymezí a současně nastíní dosavadní dějiny bádání v tomto tématu. Následně představí jednotlivá náboženská uskupení (např. kolegia kněží nebo jednotlivé aktéry (rex sacrorum, pontifex maximus apod.), přiblíží jejich funkci, způsob volby, dějiny úřadu a zhodnotí jejich postavení a význam v římské společnosti a v římském religio. Bude provedena religionistická, sociologická i archeologická analýza jednotlivých entit se vzhtahem k topografii a hmotné kultuře.
Nedílnou součástí práce bude zhodnocení funkcí systému, který tyto entity tvořily, ať už z hlediska fungování státu nebo z hlediska významu pro jednotlivce. Pozornost bude věnována koordinaci a vzájemné spoluprácu (či naopak) těchto představitelů římského sacra publica, zhodnocen bude jejich význam i z hlediska zasahování do politického fungování státu apod. nastíně by měl být i způsob začleňování nových kultů to římského náboženství a postavení náboženských "menšin".
Smyslem práce je výstižně popsat soukolí římského sacra privata v době římské republiky.
References
Rüpke, J., A Companion to Roman Religion (Blackwall 2007).Beard, M., North, J., Price, S., Religions of Rome, vol. I, A History (Cambridge 1998).Scullard, H.H., Festivals and Ceremonies of the Roman Republic (London 1981).Turcan, R., The Cults of the Roman Empire (Oxford 1996).Levene, D.S., Religion in Livy (London 1993).Dumezil, G., Archaic Roman Religion, 2 vols. (Chicago 1970).Beard, M., North, J., edd., Pagan Priests (London 1990).Beard, M., The Sexual Status of the Vestal Virgins, (JRS 70 1980).Scheid, J., The Religious Roles of Roman Women, ed. P. Schmitt Pantel (Cambridge MA1992).Linderski, J., The augural law (1986).Ferguson, J., The Religions of the Roman Empire (Cornell 1970).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html