Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Interakce tokamakového plazmatu s vybranými fúzními materiály
Thesis title in Czech: Interakce tokamakového plazmatu s vybranými fúzními materiály
Thesis title in English: Interaction of tokamak plasma with selected fusion materials
Key words: termojaderná fúze, tokamak Compass, vlastnosti fúzních materiálů
English key words: thermonuclear fusion, tokamak Compass, fusion material properties
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.11.2011
Date of assignment: 09.11.2011
Confirmed by Study dept. on: 10.04.2012
Date and time of defence: 19.06.2012 00:00
Date of electronic submission:24.05.2012
Date of submission of printed version:24.05.2012
Date of proceeded defence: 19.06.2012
Reviewers: Mgr. Jan Horáček
 
 
 
Advisors: Ing. Jiří Matějíček, PhD.
Guidelines
1. Seznámení se s problematikou, rešerše dostupných literárních údajů.
2. Spolupráce na návrhu, konstrukci a instalaci vakuově těsného zařízení pro vkládání vzorků do tokamaku Compass.
3. Provedení ověřovacích experimentů na vybraných materiálech
References
1. McCracken, G. and Stott, P.: Fúze: Energie vesmíru. Praha: Mladá fronta; 2006. 328+16.
2. J.Matejicek, V.Weinzettl, E.Dufkova, V.Piffl, V.Perina: Plasma Sprayed Tungsten-based Coatings and their Usage in Edge Plasma Region of Tokamaks; Acta Technica, Vol. 51, No. 2, 2006, 179-191.
3. Nanobashvili S., Matějíček J., Žáček F., Stockel J., Chráska P., Brožek V.: Plasma sprayed coatings for RF wave absorption, J.Nuclear Materials 307-311 (2002) 1334 -1338.
4. Matějíček J., Chráska P., Linke P.: Thermal Spray Coatings for Fusion Applications – A Review, J. Ther. Spray Techn., 16 (2007) 64 – 83
5. Matějíček J., Chráska P.: Development of advanced coatings for ITER and future fusion devices, Adv. in Sci and Technol. 66 (2010) 47-65
a další literatura (Journal of Nuclear Materials, Fusion Engineering and Design, Physica Scripta, apod).
Preliminary scope of work
Úspěšná realizace termojaderné fúze jako zdroje energie závisí podstatnou měrou na vývoji materiálů schopných obstát v extrémních podmínkách. Materiály ve fuzním reaktoru budou podrobeny komplexnímu namáhání – tepelnému, mechanickému, radiačnímu, příp. chemickému. Cílem práce je sledovat vliv plazmatu v prostředí tokamaku na vybrané konstrukční a ochranné materiály relevantní pro fúzi. Mezi ně patří např. nízkoaktivační oceli jako konstrukční materiál, včetně vysokoteplotních variant s disperzním zpevněním (ODS – oxide dispersion strengthened), wolfram jako perspektivní materiál pro pokrytí první stěny tokamaku, jejich kompozity a povlaky, včetně gradovaných (FGM – functionally graded materials). Vzorky materiálů budou výhledově exponovány vysokoteplotním plazmatem v tokamaku Compass v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.za podmínek blízkých fuznímu reaktoru. K umožnění expozice v tokamaku je třeba navrhnout a vyrobit vakuově těsné zařízení pro vkládání a vyjímání vzorků za provozu tokamaku Compass.

Předpokládá se tématické navázání na diplomovou práci. V rámci magisterského studia se očekává zahraniční spolupráce s Universitou Stony Brook v USA včetně stáže na tamním pracovišti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html