Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností u brankáře v ledním hokeji
Thesis title in Czech: Stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností u brankáře v ledním hokeji
Thesis title in English: Stimulation of strength, speed, and coordination, abilities in the ice hockey goaltender
Key words: brankáři, síla, rychlost, koordinace, schopnosti, stimulace, metody, prostředky, formy, lední hokej
English key words: goaltender, strength, speed, coordination, abilities, stimulation, methods, means, forms, ice-hockey
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Supervisor: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.09.2011
Date of assignment: 02.09.2011
Date and time of defence: 14.09.2012 14:30
Date of electronic submission:07.09.2012
Date of submission of printed version:06.09.2012
Date of proceeded defence: 14.09.2012
Opponents: PhDr. Zdeněk Vojta
 
 
 
References
1. Adamec, A. Hokejový brankář in Lední hokej pro trenéry III. třídy. Praha: Sportpropag, 1982.
2. Blume, D. D. Zu einigen wesentlichen theoretischen Grundpositionen für die Untersuchung der koordinativen Fähigkeiten. Teor. Prax. Körperkult. 27, 1978.
3. Bouchard, C., Malina, R. M., Pérusse, L. Genetics of fitness and physical performance. Champaign: Human Kinetics, 1997.
4. Böttcher, G. Die Bedeutung der konditionellen Fähigkeiten im Hallenhandball. Kassel: Universität Gesamthochschule Kassel, 1998.
5. Bruk, J. Některé poznatky a zkušenosti z celoroční přípravy brankářů v ASD Dukla Jihlava in Trenér ledního hokeje č. 23. Praha: Sportpropag, 1990.
6. Bukač, L., Dovalil, J. Lední hokej. Praha: Olympia, 1990.
7. Bukač, L. Intelekt, učení, dovednosti & koučování. Praha: Olympia, 2005.
8. Bukač, L. Hluboká praxe a koučování hokejových dovedností. Luděk Bukač, 2011.
9. Bührle, M., Schmidtbleicher, D. Die Komponenten der Maximal und Schnellkraft. Sportwissenschaft, 11, 11 – 27. 1981.
10. Bührle, M. Grundlagen des Maximal – und Schnellkrafttrainings. Schorndorf, 1985.
11. Corsi, J., Hannon, J. The hockey goalies handbook. New York: Contemporary Books, 2002.
12. Čelikovský, S. K současným otázkám obratnostních schopností in Koordinační schopnosti a pohybové dovednosti. Praha: Sportpropag, 1982.
13. Čelikovský, S., Blahuš, P., Kovář, R. Pohybové schopnosti a jejich struktura jako užitné hodnoty tělesných cvičení. Praha: Univerzita Karlova, 1973.
14. Daccord, B. Hockey Goaltending. Champaign: Human Kinetics, 2008.
15. Dobrý, L., Semiginovský, B. Sportovní hry: Výkon a trénink. Praha: Olympia, 1988.
16. Dovalil, J. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve sportovním tréninku. Praha: Olympia, 1986.
17. Dovalil, J. a kol. Malá encyklopedie sportovního tréninku. Praha: Olympia, 1982.
18. Dovalil, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002.
19. Fleischman, S. A. The structure and measurement of physical fitness. New York: E. Cliffs, 1965.
20. Flint, D. Getting stronger in Hockey Goaltending. Champaign: Human Kinetics, 2008.
21. Gamble, P. Strength and conditioning for team sports – sport-specific physical preparation for high performance. New York: Routledge, 2010.
22. Giba, F. Hra hokejového brankára in L'adový hokej. Bratislava: Šport, 1983.
23. Gurevič, I. A. Kruhový tréning a rozvoj pohybových schopností. Bratislava: Šport, 1987.
24. Harre, D. a kol. Trainigslehre. Berlin: Sportsverlag, 1971.
25. Harre, D. a kol. Nauka o sportovním tréninku. Praha: Olympia, 1973.
26. Harre, D. a kol. Trainigslehre. Berlin: Sportsverlag, 1986.
27. Helešic, J. Některé aspekty kondiční přípravy hokejistů ve vztahu k rychlosti bruslení. Karviná: KTV OPF, 2005.
28. Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.
29. Hirtz, P. a kol. Koordinative Fähigkeiten im Schulsport. Berlin: Volk und Wissen, 1985.
30. Hohmann, A., Lames, M., Letzelter, M. Einführung ind die Trainingswissenschaft. Wiebelsheim: Limpert Verlag GmbH, 2007.
31. Horský, L. Hra hokejového brankára. Bratislava: Šport, 1963.
32. Chu, D. A. Explosive power in High-performance sports conditioning. Champaign: Human Kinetics, 2001.
33. Jebavý, R., Zumr, T. Posilování s balančními pomůckami. Praha: Grada, 2009.
34. Jenkins, D., Reaburn, P. Guiding the young athlete: All you need to know. St. Leonards: Allen & Unwin, 2000.
35. Kirijenko, N.: Effekt silovoj podgotovky. Sport Rubež. 13/14, 1986.
36. Kolouch, V., Boháčková, L. Cvičení ve fitcentrech – posilování. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994.
37. Korn, M. Goaltender Manual: A Guide for Players, Coaches and Parents. Goaltending Styles. Buffalo: Self-published, 1996.
38. Kostka, V., Bukač, L., Šafařík, V. Lední hokej (teorie a didaktika). Praha: SPN, 1986.
39. Koštial, J. Rýchlostné schopnosti in Telesná príprava športovcov. Bratislava: Šport, 1980.
40. Kováč, J. Rozvoj obratnosti u hráčů ledního hokeje. Praha: Sportpropag, 1986.
41. Knuttgen, H. G., Komi, P. V. Basale Definitionen der muskulären Aktivität in Kraft und Schnellkraft im Sport. Köln: Deutcher Ärtze-Verlag, 1994.
42. Kraemer, W. J., Dziados, J. Medical aspects and administrative concerns in strength training in Strength training for sport. Hoboken: Willey-Blackwell, 2002.
43. Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada, 2004.
44. Krištofič, J. Kondiční trénink – 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. Praha: Grada, 2007.
45. Kuzněcov, V. V. Silova podgotovka sportsmenov vyššich razrjadov. Moskva: Fizkultura i sport, 1970.
46. Lehnert, M. a kol. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010.
47. Martens, R. Succesful Coaching. Champaign: Human Kinetics, 2004.
48. Martin, D, Carl, K., Lehnertz, K. Handbuch der Trainingslehre. Schorndorf: Karl Hofmann, 1993.
49. Měkota, K., Novosad, J. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.
50. Ozolin, N. G. Sovremennaja sistěma sportivnoj trenirovki. Moskva: Fizkultura i sport, 1970.
51. Pach, M. Empirische Untersuchung zur Abgrenzung verschiedener Kraftaudauerfähigkeiten. Unv. Dissertation. München: TU München, 1991.
52. Pavliš, Z. a kol. Školení trenérů ledního hokeje. Praha: ČSLH, 2003.
53. Pavliš, Z., Perič, T. Abeceda hokejového bruslení. Praha: ČSLH, 2003.
54. Perič, T. Lední hokej-trénink budoucích hvězd. Praha: Grada, 2002.
55. Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004.
56. Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010.
57. Petrov, V. K., Čudinov, V.I. Tajna sily. Moskva: Fizkultura i sport, 1968.
58. Psotta, R., Velenský, M. Základy didaktiky sportovních her. Praha: Karolinum, 2009.
59. Roth, K., Winter, R. Entwicklung koordinative Fähigkeiten in Koordinative Fähigkeiten – koordinative Kompetenz. Kassel: Universität Kassel, 2002.
60. Schnabel, G. a kol. Trainingswissenschaft. Leistung, Training, Wettkampf. Berlin: Sportverlag, 2003.
61. Šimonek, J. a kol. Kondičná príprava v športových hrách. Bratislava: Šport, 1984.
62. Šimonek, J. a kol. Koordinačné schopnosti. Bratislava: Šport, 1985.
63. Šimonek, J. Význam koordinačných schopností a ich rozvoj v športe. Bratislava, 2003.
64. Šindel, J. Příprava brankáře v ledním hokeji. Praha: ČSLH, 2003.
65. Šťastný, V., Jurčenko, R. Hra a tréning brankára v l'adovom hokeji in Trenér l'adového hokeja. Bratislava: TO-MI, 2010.
66. Süss, V. Vybrané herní dovednosti v softballu jako termodynamický systém. Disertační práce. Praha: UK FTVS, 2001.
67. Tlapák, P. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: ARSCI, 2007.
68. Tóth, I. Hra hokejového brankára in Hokejový trenér. Bratislava: SZL'H, 2/2003.
69. Tóth, I., Jurčenko, R. Analýza hry extraligových brankárov Slovenska v hokejovej sezóne 2009/2010 in Video analýza hry družstva HC Slovan Bratislava v sezóne 2009/2010.
Bratislava, 2010 (nepublikováno).
70. Weineck, J. Optimales Training. Erlangen: Fachbuch-Verlagsgesellschaft, 1983.
71. Werchoshanskij, J. V. Grundlagen der speziellen Kraftvorbereitung im Sport (rus.). Moskva: Fizkultura i Sport, 1977.
72. Wohl, P. Hra brankáře in Lední hokej pro trenéry II. třídy. Praha: Olympia, 1977.
73. Wohl, P. Tělesná příprava brankáře in Tělesná příprava hráče ledního hokeje. Praha: Sportpropag, 1982.
74. Zaciorskij, V. M. Fizičeskie kačestva sportsmena. Moskva: Fizkultrua i sport, 1966.
75. Zimmermann, K., Schnabel, G. a Blume, D. Koordinative Fähigkeiten in Koordinative Fähigkeiten – Koordinative Kompetenz. Kassel: Universität Kassel, 2002.

1. Elkin, J. Off-ice program. 2007
http://www.elkingoaltending.com/goalie-training-camps/summer/off-ice (14.8.2012)
2. Kněžický, P. Brankářské bruslení. 2012
http://cslh.cz/text/70-zkladn-branksk-postoj-a-bruslen.html (22.7.2012)
3. Ropponen, J. Goaltenders require specific attention during the off-season too. 2008 http://goalieblog-jukka.blogspot.cz/2008/06/goaltenders-require-specific-attention.html (23. 7. 2012)
4. Mountain, M. In-season hockey part three - Dominate by following the five rules of strength training. 2009.
http://ezinearticles.com/?In-Season-Hockey-Part-Three---Dominate-by-Following-the-Five-Rules-of-Strength-Training&id=1885522 (21. 8. 2012)
5. Mountain, M. Two new off-ice goalie drills ti iprove hand-eye reaction. 2009
http://ezinearticles.com/?Two-New-Off-Ice-Goalie-Drills-to-Improve-Hand-Eye-Reaction&id=3103056 (18. 8. 2012)
6. Neeld, K. Goalie specific hockey training. 2011
http://www.kevinneeld.com/2011/goalie-specific-hockey-training (15. 8. 2011)
Preliminary scope of work
Cíle práce: Popsat teoretická východiska stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností u brankáře v ledním hokeji. Na základě těchto teoretických východisek navrhnout model silové, rychlostní a koordinační přípravy brankářů se zaměřením na věkovou kategorii dorost a starší a v jeho rámci formulovat vhodné metody, prostředky a formy stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů.

Metoda: K identifikování hlavních teoretických východisek stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů bude použito kvalitativní obsahové analýzy dokumentů. Na základě hlubší analýzy nalezených teoretických východisek budou popsány determinanty silového, rychlostního a obratnostního rozvoje brankářů. Metodou syntézy budou nakonec hlavní teoretická východiska spojena v logický celek, na jehož základě může být vytvořen model stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů a v jeho rámci zvoleny vhodné metody, prostředky a formy silové, rychlostní a obratnostní přípravy brankářů se zaměřením na věkovou kategorii dorost a starší.

Výsledky : Přináší vhled do problematiky stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů, popisuje základní teoretická východiska a determinanty silového, rychlostního a koordinačního rozvoje brankářů a v rámci konceptu silové přípravy popisuje vhodné metody, prostředky a formy silové přípravy brankářů se zaměřením na věkovou kategorii dorost a starší.
Preliminary scope of work in English
Aim of the thesis: To describe theoretical basis of stimulation in ice hockey goaltenders. To design a model of goaltender's strength, speed and coordination training and to find suitable methods, means and forms of the stimulation of strength, speed and coordination abilities focused on youth teams and older goaltenders.

Method: Qualitative analysis of document contents was used to identify the main theoretical basis of stimulation of goaltenders strength, speed and coordination abilities. Determiners of goaltenders' strength, speed and coordination development were described on the basis of deeper analysis. The main theoretical resources were finally integrated into a logical complex by the method of synthesis. On this basis the conception of strength, speed and coordination abilities stimulation could have been set up and suitable methods, means and forms of the goaltenders' strength, speed and coordination training could have been chosen with focus on youth teams and older goaltenders.

Results: The thesis discusses the topic of stimulation of goaltender's strength, speed and coordination abilities, describes the basic theoretical basis and determiners of goaltenders' strength, speed and coordination development and deals with suitable methods, means and forms of goaltenders' strength, speed and coordination training focused on youth teams and older goaltenders.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html