Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Herní činnosti jednotlivce v tréninkových jednotkách Basketbalové akademie 2006.
Thesis title in Czech: Herní činnosti jednotlivce v tréninkových jednotkách Basketbalové akademie 2006.
Thesis title in English: Individual Gaming Activity in Training Units of Basketball Academy 2006
Key words: Herní činnosti jednotlivce, taktika, technika, trénink
English key words: Gaming activities of an individual, tactics, technique, training
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Sportovní hry (51-600300)
Supervisor: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.08.2011
Date of assignment: 22.08.2011
Date and time of defence: 06.09.2011 07:30
Venue of defence: katedra sportovních her
Date of electronic submission:24.08.2011
Date of submission of printed version:24.08.2011
Date of proceeded defence: 06.09.2011
Opponents: Mgr. Tomáš Kaprálek
 
 
 
Guidelines
Práce má teoretickou povahu a jejím cílem je vytvořit přehled specifických herních činností, které jsou vhodné pro aplikaci a realizaci v basketbalu dětí a mládeže. Tento přehled předpokládá systematickou literární rešerši a využití vlastních zkušenností z tréninkového procesu zmíněné věkové kategorie hráčů. Práce je chápána jako pilotní studie v možnostech návaznosti dalších, již analyticky pojatých elaborátů.
References
Dle doporučení vedoucího práce
Preliminary scope of work
Název práce: Herní činnosti jednotlivce v tréninkových jednotkách Basketbalové akademie 2006.
Cíl práce: Ucelený pohled na rozvoj individuálních herních činností jednotlivce dětí a mládeže v tréninkových jednotkách.
Metody práce: Analýza literárních zdrojů a využití vlastních poznatků z trenérské praxe dětí a mládeže v Basketbalové akademii 2006 v Roudnici nad Labem.
Výsledky: Práce poukazuje na problematiku rozvoje individuálních herních činností jednotlivce v basketbalovém učivu dětí a mládeže. Teoretické předpoklady korespondují s praktickými zkušenostmi při práci s dětmi v nejnižších věkových kategoriích. Zkušenosti ukazují, že je velice důležité se v počátcích tréninku u dětí a mládeže zaměřit na rozvoj individuálních činností jednotlivce, jelikož v dnešním moderním světovém basketbalu jsou herní činnosti jednotlivce v popředí zájmu teorie a didaktiky sportovní hry.
Klíčová slova: Herní činnosti jednotlivce, taktika, technika, trénink.
Preliminary scope of work in English
Title of the work: Individual gaming activity in training units of Basketball academy 2006.
Work object: Overall view on the individual development of gaming activities of each participant - children and youngsters in training units.
Work methods: Source literature analysis and use of my own knowledge of coaching practice with children and youngsters in basketball academy in Roudnice nad Labem.
Results: The essay is concentrating on problematics of development of gaming activities of an individual in basketball practice for children and youngsters. Theoretical premises correspond with practical experiences when working with children in lowest age categories. Experience shows that it is very important to focus on individual activities of a participant of the game. It is even more important when you start training with children in lowest age categories. Individual activities of the players are in the forefrontof interest of the theory and didactics of the sports game in today‘s modern basketball.
Keywords:Gaming activities of an individual, tactics, technique, training.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html