Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Boleticích
Thesis title in Czech: Nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Boleticích
Thesis title in English: The mural paintings in presbytery of St. Nicholas church in Boletice
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Art History (21-UDU)
Supervisor: PhDr. Jana Hana Hlaváčková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.08.2011
Date of assignment: 10.08.2011
Confirmed by Study dept. on: 16.11.2011
Date and time of defence: 11.09.2012 11:20
Date of electronic submission:27.07.2012
Date of proceeded defence: 11.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude věnovat dosud nezdokumentovaným středověkým malbám v kostele sv. Mikuláše v jihočeských Boleticích. Základem studie bude důkladný popis, ikonografická identifikace a pořízení fotodokumentace. Malby budou ikonograficky porovnávány hlavně s českými a rakouskými malbami stejné časové vrstvy.
References
Dvořáková, V./Krása J./Merhautova. A/Stejskal, K.: Gothic Mural Painting in Bohemia and Moravia, London -New York, 1964
Homolka, J./Janáček, J./Krása,J. Kuthan, J.: Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky, 1982
Kutal, A.: České umění gotické, Praha, 1972
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html