Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Imunita státních představitelů v mezinárodním trestním právu
Thesis title in Czech: Imunita státních představitelů v mezinárodním trestním právu
Thesis title in English: Immunity of State Officials under International Criminal Law
Key words: Mezinárodní trestní právo, Trestní imunita státních představitelů před národními soudy, Trestní imunita státních představitelů před mezinárodními soudy
English key words: International Criminal Law, Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction, Immunity of State Officials from International Criminal Jurisdiction
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public International Law (22-KMP)
Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.07.2011
Date of assignment: 29.07.2011
Confirmed by Study dept. on: 29.07.2011
Date and time of defence: 08.03.2012 00:00
Venue of defence: PF UK
Date of electronic submission:29.11.2011
Date of submission of printed version:01.12.2011
Date of proceeded defence: 08.03.2012
Reviewers: prof. doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předložená práce představuje pokus o analýzu historického vývoje a současného stavu práva imunity státních představitelů v mezinárodním trestním právu. V souladu s cíli této práce jsou vyloženy nejdůležitější relevantní pojmy. Jedná se o pojmy: (a) individuální trestní odpovědnost; (b) mezinárodní trestní právo; (c) trestní jurisdikce; (d) státní svrchovaná imunita, diplomatická imunita a imunita vysoce postavených státních představitelů; (e) imunita ratione personae a imunita ratione materiae a (f) státní představitelé.
Vzhledem k odlišné charakteristice národních a mezinárodních soudů vznikají před oběma druhy soudů rozdílné právní problémy. Tato práce se s ohledem na tyto rozdíly jednotlivými otázkami trestní imunity zabývá v oddělených částech. V tomto duchu jsou konkrétní soudní rozhodnutí, která imunitu před trestním stíháním buď potvrzují, nebo odmítají, prezentována a analyzovaná. Je konstatováno, že s ohledem na judikaturu a doktrínu v současnosti nadále existují koncepční problémy, které v souvislosti s trestní imunitou bude třeba vyjasnit.
Preliminary scope of work in English
This thesis presents an analysis of the history and current state of state official immunity in international criminal law. First, I define the most relevant legal concepts. These include: (a) individual criminal responsibility; (b) international criminal law; (c) criminal jurisdiction; (d) the distinction between state immunity, diplomatic immunity, and immunity of state senior state officials; (e) imunity ratione personae and immunity ratione materiae; and (f) state officials.
Given the distinictions between national and international fora, different sets of legal issues concerning immunity arise before them. I thus deal with the two types of immunity seperately. In so doing, I present and analyze specific court descisions supporting or rejecting immunity. I argue that the case law and doctrine indicate that a number of conceptual questions remain unresolved.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html