Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Průměrná bipolární aktivní oblast zkonstruovaná z aktivních oblastí zaznamenaných v pozorování HMI/SDO
Thesis title in Czech: Průměrná bipolární aktivní oblast zkonstruovaná z aktivních oblastí
zaznamenaných v pozorování HMI/SDO
Thesis title in English: Average bipolar active region constructed from a set of active regions
recorded in HMI/SDO data series
Key words: Aktivní oblasti na Slunci, HMI/SDO
English key words: Solar active regions, HMI/SDO
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Author:
Guidelines
Bakalářský projekt má dvě části:
1. Projít všechna dostupná pozorování fotosféry z archívu přístroje HMI/SDO (archív je dostupný on-line na http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/) a ze zaznamenaných aktivních oblastí vybrat kandidáty pro konstrukci průměrné aktivní oblasti dle zadaných kritérií (bipolární oblast vyvíjející se od vzniku po zánik pouze na viditelné polokouli Slunce).
2. Na základě seznamu kandidátů zkonstruovat “průměrnou aktivní oblast” v bílém světle a intenzitě magnetického pole). V tomto kroku se očekává úzká spolupráce s vedoucím práce, který má přímý přístup k datovým archívům HMI/SDO. Bude nutné vyzkoušet několik různých přístupů průměrování aktivní oblasti.
Předpokládá se alespoň částečná znalost nějakého datově orientovaného programovacího jazyka (Matlab, IDL, případně cokoli dle volby řešitele).
References
 aktuální původní práce dle http://adsabs.harvard.edu
Preliminary scope of work
Sluneční skvrny mají tendenci se sdružovat do větších celků – aktivních oblastí. Aktivní oblast je podle teoretických modelů tvořena (rozdrobenou) magnetickou trubicí vynořující se z nitra Slunce do fotosféry. Model vynořující se trubice předpovídá určitý vývoj aktivní oblasti v čase. Vzhledem k „realizačnímu šumu“ je obtížné tento model přímo otestovat na jednotlivých aktivních oblastech. Sestavením „průměrné“ aktivní oblasti je možné realizační šum potlačit a studovat systematické chování magnetického pole v oblasti. Cílem projektu je vybrat vhodné kandidáty pro sestavení takové aktivní oblasti v pozorování dosud provedených přístrojem HMI na palubě observatoře SDO a tuto průměrnou aktivní oblast sestavit.
Preliminary scope of work in English
Sunspots are known to group within larger clusters, known as „active regions“. According to theoretical models, active regions are formed from the magnetic flux tubes rising from the interior of the Sun to the photosphere and beyond. This „rising-flux-tube model“ predicts a particulal pattern of evolution of the active region in time. However, these predictions are difficult to confirm using individually observed active regions, because of the „realisation noise“. Averaging over an ensemble of active regions should however result in a decrease in the level of the realisation noise, allowing us to study the systematic behaviour of the magnetic field in the region. The goal of this project is to select suitable active region candidates and to construct the „average active region“ from data observed by HMI on-board SDO.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html