Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Stálí zahraniční zpravodajové českých veřejnoprávních médií: komparace podmínek pro výkon povolání
Thesis title in Czech: Stálí zahraniční zpravodajové českých veřejnoprávních médií: komparace podmínek pro výkon povolání
Thesis title in English: Czech foreigen journalist of public media: comparison of conditions for execution of profession
Key words: Stálí zahraniční zpravodajové, veřejnoprávní média, Český televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, komparace, podmínky pro práci a soukromý život.
English key words: Permanent foreign correspondents, public media, Czech Television, Czech Radio, Czech Press Agency, comparison, conditions for work and private life.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.07.2011
Date of assignment: 12.07.2011
Date and time of defence: 25.06.2012 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:18.05.2012
Date of proceeded defence: 25.06.2012
Reviewers: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
References
Odborná literatura
AKTUÁLNĚ.CZ. Aktualne.centrum.cz. [online] [cit. 2012-03-21]. Dostupné z www: <http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=735524>.
ČESKÁ TELEVIZE. Ceskatelevize.cz. [online] [cit. 2012-03-12]. Dostupné z www: <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/stb-versus-cst/2-cast/>.
ČESKÁ TELEVIZE. Ceskatelevize.cz. [online] [cit. 2012-03-12]. Dostupné z www: <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/vzpominky-pametniku/martin-glas/pocatky-zpravodajstvi/organizace-redakce/>.
ČESKÁ TELEVIZE. Ceskatelevize.cz. [online] [cit. 2012-03-12]. Dostupné z www: <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2005/priloha52.pdf>.
ČESKÁ TELEVIZE. Ceskatelevize.cz. [online] [cit. 2012-03-12]. Dostupné z www: <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2006/zprava2006.pdf>.
ČESKÁ TELEVIZE. Ceskatelevize.cz. [online] [cit. 2012-03-12]. Dostupné z www: <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_07/zahranicni_zpravodajove_56.pdf>.
ČESKÁ TELEVIZE. Ceskatelevize.cz. [online] [cit. 2012-03-12]. Dostupné z www: <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf>.
ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. Ctk.cz. [online] [cit. 2012-03-12]. Dostupné z www: <http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/>.
ČESKÝ DŮM V MOSKVĚ. Cesky-dum.czechcentres.cz. [online] [cit. 2012-04-20]. Dostupné z www: <http://cesky-dum.czechcentres.cz/cs/o-nas/>.
EVROPSKÁ UNIE. Europa.eu. [online] [21. 4. 2012]. Dostupné z www: <http://europa.eu/>.
ESTAV. Etav.cz. [online] [cit. 2012-03-17]. Dostupné z www: <http://www.estav.cz/finance/inflace.html>.
JIRÁK, Jan a kol. 10 let v českých médiích. Praha: Portál, 2005. 142 s. ISBN: 80-7178-925-9.
FOREIGN CORRESPONDENTS' CLUB OF CHINA. Fcccina.org. [online] [cit. 2012-03-20]. Dostupné z www: <www.fccchina.org/>.
HANNERZ, Ulf. Foreign News: Exploring the World of Foreign Correspondents. Chicago: The University of Chicago Press, 2004. ISBN: 0-226-31575-4.
HAŠKOVEC, Slavoj. Základy teorie agenturního zpravodajství. Praha: Novinář, 1983. 187 s.
HOŠEK, Jiří. Německo v přímém přenosu – Naši sousedé včera a dnes. Praha: BRÁNA, 2011. 237 s. ISBN: 978-80-7243-511-1.
CHAUVEL, Patrick. Válečný reportér (Rapporteur de guerre). Praha: Garamond, 2009. 240 s. ISBN: 978-80-7407-057-0.
JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003. 667 s. ISBN: 80-86762-00-9.
KEPPLINGER, Hans Mathias. Development of Communication in Postwar Germany: Remarks on Media Use and Social Change. In: The Bulletin of the Institute for Communications Research, Tokyo: Keiro University, 1984. 1-29 s.
KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny českých médií v datech. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN: 80-246-0632-1.
KOLEKTIV AUTORŮ. Z vůle médií (Stati k novinářské teorii a praxi). Praha: HERMÉS, občanské sdružení, 2006. 183 s. ISBN: 80-903852-0-6.
KUNCZIK, M. Concepts of Journalism. North and South, Friedrich Ebert Stiftung, 1988.
LIDOVKY.CZ. Lidovky.cz. [online] [cit. 2012-04-04]. Dostupné z www: <http://www.lidovky.cz/agentura-ctk-nema-penize-rusi-zpravodaje-v-zahranici-pcr-/ln-media.asp?c=A101013_114555_ln-media_pks>.
NEČAS, Luboš. Známé TVáře bez svatozáře aneb Náš život nejen s Českou televizí. Praha: Česká televize – Edice ČT, 2007. 183 s. ISBN: 978-80-85005-94-3.
PARLAMENT ČESKÁ REPUBLIKA POSLANECKÁ SNĚMOVNA. Psp.cz. [online] [cit. 2012-04-17]. Dostupné z www: <http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t1013_01.htm>.
REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN: 80-7178-926-7.
RICHTER, Jaroslav, MAJSTR, Jiří, ŘEHÁKOVÁ, Hana, TRUNEČKOVÁ, Ludmila, VESELÝ, Dušan. ČTK včera, dnes a zítra. Praha: ČTK, 1998. 46 s.
SEDLÁČKOVÁ, Anna. Zahraniční zpravodajství jako životní styl (série rozhovorů s českými zahraničními zpravodaji). Brno, 2009. 150 s.: Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí bakalářské práce Ing. Rudolf Burgr.
STEJSKAL, Jan. Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. Praha: Triton, 2008. 439 s. ISBN: 978-80-7387-170-3.
ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Univerzita Karlova, 2009. 205 s. ISBN: 978-80-246-1661-2.
ŠTĚTINA, Jaromír. Jaromirstetina.cz. [online] [cit. 2012-03-15]. Dostupné z www: <http://www.jaromirstetina.cz/zivotopis/>.
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN: 80-7367-096-8.
VAP DEUTSCHLAND. Vap-deutschland.cz. [online] [cit. 2012-03-17]. Dostupné z www: <http://www.vap-deutschland.org/mitgliederliste.php>.

Zákony
ČESKÁ TELEVIZE. Ceskatelevize.cz. [online] [cit. 2012-03-12]. Dostupné z www: <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi.pdf>.
ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. Ctk.cz. [online] [cit. 2012-03-12]. Dostupné z www: <http://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/>.
ČESKÝ ROZHLAS. Rozhlas.cz. [online] [cit. 2012-04-15]. Dostupné z www: <http://www.rozhlas.cz/digital/legislativa/_zprava/158850>.
ČESKÝ ROZHLAS. Rozhlas.cz. [online] [cit. 2012-04-15]. Dostupné z www: <http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty>.
KONČELÍK, Jakub. Koncelik.eu [online] [cit. 2012-02-10]. Dostupné z www: <http://www.koncelik.eu/zakon-517-1992/>.
KONČELÍK, Jakub. Koncelik.eu [online] [cit. 2012-02-10]. Dostupné z www: <http://www.koncelik.eu/zakon-o-cro-17-1964/>.
KONČELÍK, Jakub. Koncelik.eu [online] [cit. 2012-02-10]. Dostupné z www: <http://www.koncelik.eu/zakon-o-cst-18-1964/>.
KONČELÍK, Jakub. Koncelik.eu [online] [cit. 2012-02-10]. Dostupné z www: <http://www.koncelik.eu/zakon-o-cstk-123-1965/>.
MINISTERSTVO KULTURY ČR. Mkcr.cz. [online] [cit. 2012-03-17]. Dostupné z www: <http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-vysilani/verejnopravni-vysilani-81273/>.

Rozhovory a konzultace
HOŠEK, Jiří. Vedoucí zahraniční redakce ČRo. Rozhovor ze dne: 29. 2. 2012.
ŘEZNÍČEK, Martin. Vedoucí zahraniční redakce ČT. Rozhovor ze dne: 9. 3. 2012.
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Vedoucí diplomové práce. FSV UK. Konzultace: průběžně 2011 - 2012.

Dotazníky
BAKOVÁ, Olga. Zahraniční zpravodajka ČT. Zaslán dne: 15. 3. 2012.
BERGER, Vojtěch. Zahraniční zpravodaj ČRo. Zaslán dne: 28. 2. 2012.
BRUSOVÁ, Hana. Zahraniční zpravodajka ČTK. Zaslán dne: 7. 3. 2012.
HRNČÍŘOVÁ, Eva. Zahraniční zpravodajka ČT. Zaslán dne: 24. 2. 2012.
KARAS, Miroslav. Zahraniční zpravodaj ČT. Zaslán dne: 24. 2. 2012.
KEREKEŠ, Ladislav. Zahraniční zpravodaj ČT. Zaslán dne: 19. 3. 2012.
NERAD, Filip. Zahraniční zpravodaj ČTK. Zaslán dne: 9. 3. 2012.
NOVÁK, Pavel. Zahraniční zpravodaj ČRo. Zaslán dne: 15. 3. 2012.
PIRKL, Tomáš. Zahraniční zpravodaj ČTK. Zaslán dne: 19. 3. 2012.
PROCHÁZKOVÁ, Kateřina. Zahraniční zpravodajka ČRo. Zaslán dne: 20. 3. 2012.
STEJSKALOVÁ, Klára. Zahraniční zpravodajka ČRo. Zaslán dne: 28. 2. 2012.
SYRUČEK, Milan. Zahraniční zpravodaj ČTK. Zaslán dne: 21. 3. 2012.
TUREČEK, Břetislav. Zahraniční zpravodaj ČRo. Zaslán dne: 25. 4. 2012.
VAVROUŠKA, Petr. Zahraniční zpravodaj ČRo. Zaslán dne: 17. 3. 2012.
Preliminary scope of work
Diplomová práce „Stálí zahraniční zpravodajové českých veřejnoprávních médií: komparace podmínek pro výkon povolání“ popisuje, mapuje a srovnává podmínky pro práci a život stálých zahraničních zpravodajů veřejnoprávních mediálních institucí ČR, kterými jsou Česká televize (ČT), Český rozhlas (ČRo) a Česká tisková kancelář (ČTK). Po teoretickém vymezení pojmů veřejnoprávní média, následuje ukotvení veřejnoprávních médií v českém právním řádu, stručná historie každého média v kontextu zahraničních zpravodajů a hospodaření – náklady na provoz zpravodajské sítě. Poté je definován zpravodaj a jsou zmíněny předpoklady, jež jsou pro výkon této profese důležité. Následuje rozdělení zahraničních zpravodajů do několika kategorií (stálý, ad hoc, externí, válečný). Praktická část vychází z dotazníkového průzkumu mezi stálými zahraničními zpravodaji a ze dvou osobních rozhovorů s vedoucími zahraničních redakcí ČT a ČRo. Návratnost dotazníků činila přes 60 %. Otázky zjišťovaly, jaké mají současní zahraniční zpravodajové vzdělání, jazykové znalosti, žurnalistickou praxi, jakou techniku mají k dispozici a co musí ovládat, zda si hledají témata sami, nebo jim je zadává ústředí, zaměřují-li se na bohemika, jak probíhá jejich hodnocení, jestli jsou v kontaktu s dalšími novináři apod. Další otázky se vztahovaly k osobnímu životu jako například, zdali s sebou mají rodiny a co případně dělají ve volném čase, chystají-li se napsat knihu ze země svého působení, na jaké setkání/rozhovor jsou hrdí a co je na profesi baví. Tam, kde to bylo možné, bylo provedeno srovnání mezi jednotlivými médii či lokalitami.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis „Foreign Journalists of Czech Public Media: Comparison of the Conditions for execution of Profession“ describes, maps and compares conditions for the work and life of permanent foreign journalists of public media institutions in the Czech Republic. These institutions are Czech Television, Czech Radio and Czech News Agency. After defining terms of public media, it continues by anchoring the public media in Czech legal system, a short description of history of each medium in context of foreign journalists, and the costs of operating a journalist network. Then it defines a journalist with regards to his or her profession and the necessary assumptions for doing such work. Later, foreign journalists are divided into several categories - permanent, ad hoc, freelancer, and war correspondent. Next, an operative part based on questionnaires had been sent to journalists and on two personal interviews with heads of the foreign editorial staffs of Czech Television and Czech Radio. The response rate to the questionnaires was over 60%. It investigated what kind of education current foreign correspondents have, as well as which languages they speak, their journalism career and experiences, what kind of equipment they have worked with, how often they are in contact with their central editorial office, how they are evaluated, whether they are in touch with other journalists - Czech, local or foreign abroad-, whether they have families with them in the Czech Republic, what they do in their free time, if they intend to write a book about their stay abroad, which interviews they are proud of, and what they like about the profession of being a foreign correspondent. In the cases where it was possible, answers and conditions were compared between every media and location.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html