Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Komentovaný překlad: Mirovye religii: istorija i sovremennosť (Michail Jurjevič Zelenkov, Moskva 2003, s. 111–130)
Thesis title in Czech: Komentovaný překlad: Mirovye religii: istorija i sovremennosť
(Michail Jurjevič Zelenkov, Moskva 2003, s. 111–130)
Thesis title in English: Annotated Translation: Mirovye religii: istorija i sovremennosť
(Michail Jurjevič Zelenkov, Moskva 2003, s. 111–130)
Key words: překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, metoda překladu, překladatelský problém, překladatelský posun
English key words: translation, translation analysis, approach to translation, translation method, translation problem, translation shift
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Supervisor: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.07.2011
Date of assignment: 04.07.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 14.07.2011
Date and time of defence: 25.06.2012 00:00
Date of electronic submission:24.05.2012
Date of proceeded defence: 25.06.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.
 
 
 
Advisors: PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.
Guidelines
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První z nich je překlad několika kapitol z knihy Mirovyje religii: istorija i sovremennosť, jejímž autorem je Michail Jurjevič Zelenkov. Druhou část představuje odborný komentář k překladu, který je rozdělen do pěti oddílů. Prvním je analýza výchozího textu, navazuje koncepce překladu, metoda překladu, překladatelské problémy a závěrem typologie překladatelských posunů.
The bachelor thesis is divided into two parts. The translation of the chapters in Zelenkov's book The World's Religions: Past and Presen makes the first part up, the second one is represented by expert commentary of the translation, which consists of five sections - analysis of the original text, approach to translation,translation method, problems of translation and translation shifts taxonomy.
References
Primární literatura
ZELENKOV, M. JU. Mirovyje religii: istorija i sovremennost'. Moskva: MIIT, 2003.

Sekundární literatura
ABDALATI, Hammudah. Zaostřeno na islám. Nové, přeprac. a opr. vyd. V Praze: Ústředí muslimských obcí, 2010. 203 s. ISBN 978-80-904373-6-4.
ARMSTRONG, Karen. Muhammad: prorok, jeho život a poselství našemu času. V Řitce: Daranus, 2009. 199 s. ISBN 978-80-86983-35-6.
CROFTER, Warren. Velká kniha islámu. Vyd. 1. [Praha]: BVD, 2006. 242 s. ISBN 80-903754-0-5.
ČECHOVÁ, Marie et al. Stylistika současné češtiny. Vyd. 1. Praha: ISV, 1997. 282 s. Jazykověda. ISBN 80-85866-21-8.
DENNY, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1998. 194 s. Obzor; sv. 12. Náboženské tradice světa; 5. ISBN 80-85190-69-9.
IBN ISHÁK, Muhammed. Muhammad: život Alláhova proroka. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2009. 230 s. ISBN 978-80-7335-184-7.
KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1993. 292 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-7021-125-3.
LEVÝ, Jiří a HAUSENBLAS, Karel, ed. Umění překladu. 2., dopl. vyd. Praha: Panorama, 1983. 396 s. Pyramida.
LHOTOVÁ, K. Dom v izgnanii. Očerki o russkoj emigracii v Čechoslovakii 1818 – 1945. Praha, 2008. Bakalářská práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na ústavu translatologie. Vedoucí práce PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.
OSTŘANSKÝ, Bronislav. Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 255 s. ISBN 978-80-7277-404-3
ROGERSON, Barnaby. Prorok Muhammad. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 200 s. ISBN 80-7106-732-6.
Vznešený Korán: komentářem a rejstříkem opatřený překlad významu do jazyka českého. Vyd. 1. V Praze: AMS ve spolupráci s TWRA, 2007. 760 s. ISBN 978-80-902419-4-7.
Slovníky a příručky
CVRČEK, Václav a kol. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2010. 353 s. ISBN 978-80-246-1743-5.6.4
GREPL, Miroslav a kol. Příruční mluvnice češtiny. Vyd 2., opr. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 978-80-7106-980-5.
MEJSTŘÍK, Vladimír, ed. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 3., opr. Praha: Academia, 2003. 647 s. ISBN 80-200-1080-7.
ŠAUR, Vladimír. Pravidla českého pravopisu: s výkladem mluvnice. Praha: Ottovo nakladatelství, ©2012. 456 s. ISBN 978-80-7451-169-1.

Elektronické zdroje
Islamweb URL: http://www.islamweb.cz [citováno 6. května 2012]
Velká světová náboženství URL: http://www.nabozenstvi.apu.cz [citováno 6. května 2012]
Korán URL: http://koranoislamu.cz [citováno 6. května 2012]
Britské listy URL: http://www.blisty.cz [citováno 6. května 2012]
Internetová jazyková příručka URL: http://prirucka.ujc.cas.cz [citováno 6. května 2012]
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html