Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Prevence sebevraždy jako nový úkol křesťanského vychovatele
Thesis title in Czech: Prevence sebevraždy jako nový úkol křesťanského vychovatele
Thesis title in English: Prevention of suicide as a new task of Christian educators
Key words: rodina, výchova, křesťanský vychovatel, prevence, sebevražda, církev
English key words: family, education, christian educator, prevention, suicide, church
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Supervisor: Dr. Vojtěch Eliáš
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.07.2011
Date of assignment: 25.07.2011
Confirmed by Study dept. on: 25.07.2011
Date and time of defence: 03.02.2012 13:00
Date of electronic submission:08.12.2011
Date of submission of printed version:08.12.2011
Date of proceeded defence: 03.02.2012
Opponents: Kateřina Lachmanová, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Definujte na základě odborné literatury a Vatikánských dokumentů, kdo to je "vychovatel" a jaké obecné požadavky jsou na něj kladeny.
Ukažte zda a případně v čem se liší poslání křesťanského vychovatele.

Přibližte problém sebevraždy: udělejte přehled základních teorií sebevražedného jednání, druhů sebevražd a možných příčin.

Ukažte v čem a proč je prevence sebevraždy novým úkolem vychovatele.
Stanovte základní kritéria možné odhalení sebevražedných sklonů.
References
FRANKL VIKTOR EMANUEL: Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a
existenciální analýzy. Brno: Cesta, 1996.
5. KOUTEK JIŘÍ, KOCOURKOVÁ JANA: Sebevražedné chování. Praha:
Portál, 2007.
MONESTIER MARTIN: Dějiny sebevražd. Dějiny, techniky a zvláštnosti dobrovolné
smrti. Praha: Dybbuk, 2003.
ŘÍČAN PAVEL: Agresivita a šikana mezi dětmi. Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí.
Praha: Portál, 1995.
ŠRAJER JINDŘICH: Suicidium, sebeobětování, nebo mučednictví? Praha:
Triton, 2009.
VÁGNEROVÁ MARIE: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha:
Portál, 1999.
VIEWEGH JOSEF: Sebevražda a literatura. Brno: Psychologický ústav AVČR, 1996.
Preliminary scope of work
1. Křesťanský vychovatel
2. Teorie sebevražedného jednání
2.1 Medicínský (resp. Psychiatrický) přístup
2.2 Sociologický přístup
2.3 Psychologické teorie
3. Mechanismy autoagrese
3.1 Sekundární agrese
3.2 Primární agrese
4. Druhy sebevražd
5. Možné příčiny sebevražd
5.1 Sebevražda jako cíl
5.2 Sebevražedné jednání jako prostředek
6. Prevence sebevraždy
6.1 Sebevražda a společnost
6.2 Sebevražda a křesťanství
6.3 Sebevražedné tendence
6.4 Úkoly křesťanského vychovatele
Preliminary scope of work in English
1. Christian educator
2. Theories of suicidal behavior
2.1 The medical (or psychiatric) approach
2.2 Sociological approach
2.3 Psychological theories
3. Mechanisms self aggression
3.1 Primary aggression
3.2 Secondary aggression
4. Types of suicide
5. Possible causes of suicide
5.1 Suicide as goal
5.2 Suicidal behavior as a means
6. Suicide prevention
6.1 Suicide and Society
6.2 Suicide and Christianity
6.3 Suicidal tendencies
6.4 Tasks of the Christian educator
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html