Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vývoj českého trhu s časopisy o mobilních komunikacích
Thesis title in Czech: Vývoj českého trhu s časopisy o mobilních komunikacích
Thesis title in English: Development of the Czech mobile communications magazines market
Key words: časopisy, telekomunikace, mobilní telefony, tištěná periodika, online média, internet
English key words: magazines, telecommunications, mobile phones, printed periodicals, online media, internet
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.06.2011
Date of assignment: 29.06.2011
Date and time of defence: 17.06.2013 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:15.05.2013
Date of proceeded defence: 17.06.2013
Opponents: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
V práci podrobněji rozeberu všechna periodika o mobilních komunikacích, která v Česku vycházela. Jedná se o celkem 10 titulů, z nichž první začal vycházet v roce 1996 a v dnešní době již vychází pouze jedno periodikum. Zajímavé je, že největší koncentrace titulů byla mezi roky 2004 a 2008, od roku 2009 pak vychází již pouze jediný časopis. Práce nezahrnuje firemní časopisy, vydávané přímo operátory. Za pravděpodobnou příčinu zániku většiny titulů vidím jednak šíři obsahu, který některé časopisy nabízely a jednak také přechod na internetové verze časopisů. To však naráží na fakt, že mnoho internetových podob jednotlivých titulů již není dostupných. Dalším důvodem může být velikost našeho trhu a tudíž finanční potíže či fúze s většími tituly. Budu se věnovat nejen obsahu jednotlivých časopisů v průběhu doby, ale také vývojem postavení na trhu a případnému určení příčin neúspěchu. Práce by měla nabídnout ucelený přehled všech doposud vydávaných tištěných oborových časopisů a popsat vývoj na tomto trhu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html