Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Výběr a užití vulgarismů v závislosti na situaci u žáků a žákyň osmé třídy
Thesis title in Czech: Výběr a užití vulgarismů v závislosti na situaci u žáků a žákyň osmé třídy
Thesis title in English: Selection and usage of dirty words bias scholars in the 8th grade of elementary school
Key words: vulgarita, adolescence, verbální agrese, komunikace
English key words: vulgarity, adolescence, verbal aggression, communication
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.06.2011
Date of assignment: 24.06.2011
Date and time of defence: 12.09.2011 09:45
Venue of defence: Myslíkova 7, M303
Date of electronic submission:25.06.2011
Date of proceeded defence: 12.09.2011
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Reviewers: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html