Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Finanční zajištění s mezinárodním prvkem v případech zaknihovaných cenných papírů
Thesis title in Czech: Finanční zajištění s mezinárodním prvkem v případech zaknihovaných cenných papírů
Thesis title in English: Financial Collateral with an International Element wiht Respect to Booked Securities
Key words: finanční zajištění, zaknihovaný cenný papír, kolizní norma
English key words: financial collateral arrangements, book-entry securities, conflicts of law
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.06.2011
Date of assignment: 12.03.2014
Confirmed by Study dept. on: 28.05.2014
Date and time of defence: 27.05.2014 14:00
Venue of defence: místnost č. 317
Date of electronic submission:12.03.2014
Date of submission of printed version:13.03.2014
Date of proceeded defence: 27.05.2014
Reviewers: prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce rozebírá přístup českého práva k finančnímu zajištění. A to specificky v případě, kdy finančním kolaterálem je zaknihovaná akcie, zaknihovaný dluhopis nebo zaknihovaný podílový list. Analýze jsou podrobeny obě povahy finančního zajištění. Jak převod finančního kolaterálu, tak zástavní právo k finančnímu kolaterálu s právem příjemce se zastaveným kolaterálem nakládat. V obou případech jsou hodnocena příslušná kolizní ustanovení, v tom směru, jak určují právní, věcný a obligační statut v případech zkoumaných zaknihovaných cenných papírů. V této souvislosti se také práce zabývá i tím, jak lze podle českého práva určit legis fori v případech sporu u předmětu finančního zajištění, jímž je zaknihovaný cenný papír.
Preliminary scope of work in English
This study analyses the approach of Czech law to financial collateral arrangements. In particular, if the collateral is represented by a book-entry share, bond or fund unit. Both methods to provide financial collateral, i.e. the outright transfer and the pledge combined with a right of disposal for the secured party, are examined. The methods are questioned against fundamental conflicts of law rules which answer the issue which law governs legal status, proprietary effects and rights and obligations of the underlying contract if a dematerialised share, a bond or a fund unit is subject of the financial collateral. In this context, the paper also examines the approach of the Czech legal system to lex fori in respect of the financial collateral arrangements.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html