Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Magnetosférické čárové záření pozorované družicí DEMETER
Thesis title in Czech: Magnetosférické čárové záření pozorované družicí DEMETER
Thesis title in English: Magnetospheric line radiation observed by the DEMETER spacecraft
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Seznámení se s družicí DEMETER a jejími vlnovými experimenty.
2. Zvládnutí základní práce s daty.
3. Identifikace událostí magnetosférického čárového záření.
4. Systematická studie nalezených událostí.
References
[1] Gurnett, D. A., and Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
[2] Manninen, J.: Some aspects of ELF-VLF emissions in geophysical research, Doctoral Thesis, Sodankyla Geophysical Observatory, University of Oulu, Finland, 2005.
[3] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Magnetosférické čárové záření patří mezi doposud neobjasněné elektromagnetické jevy ve vnitřní magnetosféře Země. Jedná se o intenzivní emise na frekvencích několika kHz pozorované jak na povrchu Země, tak družicemi s nízkou drahou letu. Cílem práce je studium událostí tohoto typu s využitím dat družice DEMETER. Pochopení vlastností těchto emisí by mělo usnadnit identifikaci jejich zdrojového mechanismu. Téma může být dále rozvinuto v rámci magisterského studia. Podrobnější informace osobně.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=158
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=158
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html