Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Adornova kritika masové kultury ve světle Hegelovy estetiky
Thesis title in Czech: Adornova kritika masové kultury ve světle Hegelovy estetiky
Thesis title in English: Adorno's critique of mass culture in light of Hegel's aesthetics.
Key words: hudba, umění, kultura, estetika, masová kultura, kulturní průmysl, Hegel, Adorno
English key words: music, arts, culture, aesthetics, mass culture, cultural industry, Hegel, Adorno
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.06.2011
Date of assignment: 10.06.2011
Date and time of defence: 18.06.2013 00:00
Venue of defence: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Date of electronic submission:17.05.2013
Date of proceeded defence: 18.06.2013
Reviewers: PhDr. Vít Horák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Hudba je velmi specifický druh umění, které se svojí formou a mnoha svými vlastnostmi výrazně vyděluje od ostatních uměleckých disciplín. Kromě blahodárného vlivu na smysly a city je hudba také velmi specifický způsob vyjádření, který dokáže ovlivnit masy lidí. Ve své bakalářské práci se pokusím formou teoretického pojednání propojit filozofické pojetí umění, a to především hudby, s pojetím sociologickým, v rámci kterého se pokusím objasnit současné postavení hudby ve společnosti a její přínos pro současnou společnost a kulturu. Rád bych se také dotkl tématu výrazně se rozšiřujícího spektra pojetí hudby, či do jaké míry má moderní hudba v současné době úlohu umění všeobecného charakteru a do jaké míry je považována spíše za subjektivní způsob vyjádření myšlenek, názorů a postojů. Jako základní kámen použité literatury jsem si zvolil dílo „Estetika“ Georga Wilhelma Friedricha Hegela, sociologický pohled budu rozvíjet na odkazech z práce Mikuláše Beka „Vybrané problémy hudební sociologie“ a celou práci se budu snažit doplnit a rozvinout konkretními příklady z historie moderní hudby.
References
ADORNO, Theodor W. Schéma masové kultury. Praha: OIKOYMENH, 2009. 62 s.
ISBN: 978-80-7298-406-3.

BOCKRIS, V.; MALANGA, G. Up-Tight. The Story Of The Velvet Underground. New York: Omnibus Press,1996. 203 s.
ISBN: 0.7119.5223.X.

BOCKRIS, V.; CALE, J. What’s Welsch For Zen. The Autobiography Of John Cale. London: Bloomsbury Publishing, 1999. 272 s.
ISBN: 1-58234-068-4.

CAGE, J. Silence. Praha: Tranzit, 2010. 275 s.
ISBN: 978-80-87259-07-8.

HEGEL, G.W.F. Estetika I. Praha: Odeon, 1966. 393 s.
ISBN: 01-050-66-09/1.

HEGEL, G.W.F. Estetika II. Praha: Odeon, 1966. 430 s.
ISBN: 01-051-66-09/1.

KUNEŠ, J.; VRABEC, M. Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. K dvoustému výročí Hegelovy fenomenologie ducha. Praha: Argo, 2007. 318 s.
ISBN: 978-80-257-0003- 7.

MAJOR, L.; SOBOTKA, M. G.W.F Hegel. Život a dílo. Praha: Mladá fronta, 1979.
207 s. ISBN: 23-141-79.

PATOČKA, Jan. Umění a čas II. Praha: OIKOYMENH, 2004. 425 s.
ISBN: 80-7298-114-5.

Preliminary scope of work
Hudba je velmi specifický druh umění, které se svojí formou a mnoha svými vlastnostmi výrazně vyděluje od ostatních uměleckých disciplín. Kromě blahodárného vlivu na smysly a city je hudba také velmi specifický způsob vyjádření, který dokáže ovlivnit masy lidí. Ve své bakalářské práci se pokusím formou teoretického pojednání propojit filozofické pojetí umění, a to především hudby, s pojetím sociologickým, v rámci kterého se pokusím objasnit současné postavení hudby ve společnosti a její přínos pro současnou společnost a kulturu. Rád bych se také dotkl tématu výrazně se rozšiřujícího spektra pojetí hudby, či do jaké míry má moderní hudba v současné době úlohu umění všeobecného charakteru a do jaké míry je považována za subjektivní způsob vyjádření myšlenek, názorů a postojů. Jako základní kámen použité literatury použiji dílo „Estetika“ Georga Wilhelma Friedricha Hegela, sociologický pohled budu rozvíjet na odkazech z práce Mikuláše Beka „Vybrané problémy hudební sociologie“ a celou práci se budu snažit doplnit a rozvinout konkretními příklady z historie moderní hudby.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html