Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Budování státu: Komparace přístupů USA, Německa a České republiky na příkladu činnosti jejich provinčních rekonstrukčních týmů v Afghánistánu
Thesis title in Czech: Budování státu: Komparace přístupů USA, Německa a České republiky na příkladu činnosti jejich provinčních rekonstrukčních týmů v Afghánistánu
Thesis title in English: State building: Comparative assessment of the PRT engagements of the USA, Germany and the Czech Republic in Afghanistan
Key words: Afghánistán, Česká republika, Německo, provinční rekonstrukční týmy, state building, USA
English key words: Afghanistan, Czech Republic, Germany, provincial reconstruction teams, state building, USA
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of International Relations (23-KMV)
Supervisor: Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.06.2011
Date of assignment: 19.10.2011
Date and time of defence: 26.06.2012 00:00
Venue of defence: IPS FSV UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Date of electronic submission:18.05.2012
Date of proceeded defence: 26.06.2012
Reviewers: PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce vychází z předpokladu, že v činnosti provinčních rekonstrukčních týmů v Afghánistánu se odráží přístup jejich zřizovatelských zemí ke state buildingu. Práce porovná fungování a činnost amerických, německých a českého provinčního rekonstrukčního týmu a bude se snažit mezi nimi nalézt rozdíly. Práce porovná projekty PRT se zahraničněpolitickými dokumenty těchto zemí a pokusí se zjistit, zda se priority v oblasti state buildingu stanovené v dokumentech dané země odrážejí v projektech PRT dané země.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html