Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vizuální média v městském veřejném prostoru
Thesis title in Czech: Vizuální média v městském veřejném prostoru
Thesis title in English: Visual media in the urban space
Key words: venkovní reklama, veřejný prostor, krajina města, vizuální média, vizuální smog
English key words: outdoor advertising, public space, city landscape, visual media, visual pollution
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.06.2011
Date of assignment: 05.06.2011
Date and time of defence: 06.09.2012 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:03.08.2012
Date of proceeded defence: 06.09.2012
Reviewers: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
 
 
 
URKUND check:
References
McQUIRE, Scott. The Media City: Media, Architecture and Urban Space. 1. Los Angeles, London, New Delhi and Singapore : Sage, 2008. 240 s.
Kniha se zabývá mediální komunikací v prostředí městského prostoru. Média jsou podle McQuirea základní substancí městského veřejného prostoru i prostoru soukromého. Kniha je bohatě ilustrovaná a obsahuje teoretické statě o urbánní sociologii, médiích a dalších oborech, které bývají většinou studovány odděleně.

CLARK, Peter. European Cities and Towns 400-2000. Oxford : Oxford University Press, 2009. 432 s.
Peter Clark se zabývá evropskou urbanizací od středověku až do 21. století. Popisuje trendy v urbanizaci východní Evropy, stejně jako v oblasti Středozemního moře. Postihuje ekonomickou, kulturní, sociální, a politickou sféru městského vývoje.

BLAŽEK, Bohuslav. Venkov, města, média. 1. Praha : SLON, 1998. 362 s.
Kniha shrnuje, systematizuje a domýšlí autorovy přednášky ze sociální ekologie na několika vysokých školách. Obsahuje esejistický výklad geneze, přístupu a cílů sociální ekologie a jejích poznatků o "světě" venkova, města a médií.

SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie. Praha : SLON, 2007. 168 s., obr. příl.
Kniha se zabývá využitím fotografie jako výzkumné metody doplňující tradiční sociologické metody. Obsahuje fotografickou přílohu, která představuje jeden z možných směrů vizuální sociologie: fotografickou ilustraci sociologických pojmů a idejí.

ROSE, Gillian. Visual methodologies : an introduction to the interpretation of visual materials. London : Sage, 2007. 287 s.
Kniha popisuje nástup vizuálního vnímání světa v průběhu modernismu a postmodernismu. Podává přehled relevantních metodologií, které lze použít jako podpůrný prostředek pro výzkum vizuální složky současného světa. Popisuje, jakým způsobem se dá využít fotografie jako součást výzkumného projektu.
Preliminary scope of work
Ve své práci bych se chtěla zaměřit na to, jakým způsobem jsou začleněna vizuální média do historického centra města a jeho blízkého okolí. V prvé řadě bych se chtěla zaměřit na přítomnost reklamních sdělení, která pronikají do veřejné sféry města s největší razancí (billboary, citilighty, velkoplošné reklamní tabule). Cílem je srovnat umístění a četnost mediálních sdělení v centru Prahy a Barcelony s přihlédnutím na kulturní, historický a geografický kontext obou měst (neplánuji se zabývat obsahem mediálních sdělení). Chtěla bych srovnat tato dvě města, protože jsou ve svém regionu nejdůležitějšími ekonomickými a kulturními centry a mají bohatou historii. Protože se jedná o evropská města, předpokládám, že zde budou existovat jisté paralely ve způsobu umisťování vizuálních sdělení. Zároveň se ale domnívám, že veřejný prostor v Praze bude mnohem více zaplněn agresivní reklamou než v centru Barcelony, protože je podle mého názoru málo regulovaná.

Barcelonu jsem si vybrala především proto, že v letním semestru akademického roku 2011/2012 pojedu studovat na Univesitat Autonoma de Barcelona prostřednictvím programu Erasmus. Bude to pro mě jedinečná příležitost věnovat svůj čas tomuto tématu, které mě velice zajímá. O výsledek práce už předběžně projevila zájem poradenská společnost v oblasti marketingu Idealisti.
Preliminary scope of work in English
My diploma thesis will consider the fact that the city centers have become places full of visual media messages. My task is to compare the number of visual media (especially billboards, city-lights, big boards) in the city center of Prague and Barcelona. I am not going to examine the content of the visual media. Instead, I would like to examine the quantity, the character and the placement of the messages. I would like to compare these two cities because they are an important cultural and economical centers in the region. I suppose that there will be some parallels since both are a European cities. At the same time I suppose that the public space in Prague is going to be filled more densely with an agressive media formats such as billboards.

I chose Barcelona because I am going to study there through the Erasmus program in the summer semester 2011/2012. It will be a great opportunity to finish my thesis and to dedicate my time to this - in my point of view - very interesting topic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html