Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Cai Wenji: od básnířky doby Východních Hanů k námětu malířství dynastie Song
Thesis title in Czech: Cai Wenji: od básnířky doby Východních Hanů k námětu malířství dynastie Song
Thesis title in English: Cai Wenji: from Late Han poetess to Song painting theme
Key words: Cai Wenji, Cai Yan, čínská poezie 3. stol., malířství dynastie Song, narativní malba, Východní Han
English key words: Cai Wenji, Cai Yan, Chinese poetry 3rd century, Late Han, narrative painting, Song dynasty painting
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.05.2011
Date of assignment: 30.05.2011
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 12.09.2013 00:00
Date of electronic submission:07.08.2013
Date of proceeded defence: 12.09.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Zlata Černá, Dr.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je představit básnířku Cai Yan (Wenji; 177 - ?), její dílo a způsob, jakým je později zobrazována ve výtvarném umění. Dílo Cai Yan není příliš rozsáhlé a navíc bývá zpochybňována jeho autenticita. Její příběh však se stal jedním z nejoblíbenějších námětů figurálního malířství počínaje dynastií Song. Autorka v první části práce shrne základní životopisné údaje o Cai Yan (na základě životopisu v Kronice Pozdních Hanů) a představí její dílo, včetně problematiky související s jeho autenticitou. V této části práce přeloží cyklus 18 písní barbarské píšťaly. Ve druhé části práce se bude věnovat obrazům inspirovaným příběhem básnířky a jejím dílem. Představí nejznámejší ukázky a dílčí náměty a ty bude konfrontovat s vlastními básněmi Cai Yan a jejím životopisem v oficiální kronice. V této souvislosti se s pomocí sekundární literatury také zamyslí nad obecnějšími otázkami vztahu textu a jeho výtvarného zobrazení v čínské kultuře.

The aim of the work is to introduce the poetess Cai Yan (Wenji, 177 - ?), her interesting work and the way she is portrayed in fine art. The work of Cai Yan is not very extensive and its autenticity has been often relativized. However her story had become one of the most popular themes in figurative painting of Song dynasty. In the first part the author will summarize the basic biographical data of Cai Yan (based on the biography in the Late Han Chronicle) and will introduce her work, including the problem related to the autenticity of her poems. In this part of work, the author will translate 18 songs of barbarian flute. In the second part there will be accented the paintings inspired by the story and work of Cai Yan. The author will introduce the most famous examples and partial themes and those she will confront with the very poems of Cai Yan and her biography in the official chronicle. In these consequences, with the help of secondary sources, she will also think over more complex questions such as the relation between text and fine art in Chinese culture.
References
Prameny:
Životopis v Kronice Pozdních Hanů
Dílo Cai Yan:
Cai Yan: Beifen shi 蔡琰: 悲憤詩
Cai Yan: Hujia shiba pai 胡笳十八拍
Jako doplňující materiál možno konzultovat:
http://www.wulin.hk/wu_18beat.htm

Literatura:
Překlad a komentář básně Beifen shi Zlaty Černé (viz výše)
Wilt Idema andBeata Grant eds. The Red Brush: Writing Women of Imperial China (Cambridge: Harvard University Asia Center: Distributed byHarvard University Press, 2004), pp.121-127.
Levy, Dore J. “Eighteen Songs of a Nomad Flute” in Kang-i Sun Chang et al. eds. Women Writers of Traditional China: An Anthology of Poetry andCriticism (Stanford: Stanford University Press, 1999), pp. 23-30.
Levy, Dore J. “Transforming Archetypes in Chinese Poetry and Painting: The Case of Ts’ai Yen.” Asia Major, Third Series, 6, Part 2 (1993), 147-68.
Frankel, Hans H.. Cai Yan and the Poems Attributed to Her Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR). Vol. 5, No. 1/2 (Jul., 1983), pp. 133-156.
Rorex, Robert A. and Wen Fong. Eighteen Songs of a Nomad Flute: The Story of Lady Wen-chi. New York: Metropolitan Museum of Art, 1974.
National Palace Museum. “Wenji guihan 文姬歸漢” (Lady Wenji’s Return to China). Gugong wenwu yuekan 故宮文物月刊 6:8 (1998), 32-43.
Poetry and Painting: Chinese and Western Views of Their Convertibility
Hans H. Frankel
Comparative Literature Vol. 9, No. 4 (Autumn, 1957), pp. 289-307

What is "Chinese Narrative Illustration"?
Julia K. Murray
The Art Bulletin Vol. 80, No. 4 (Dec., 1998), pp. 602-615

Digital East Asian Studies
Harvard University
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k7403&pageid=icb.page302060
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html