Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Četnost skrytých zrakových vad u dětí předškolního věku jako handicap jejich zdárného vývoje a hra jako prostředek reedukace zraku v mateřské škole
Thesis title in Czech: Četnost skrytých zrakových vad u dětí předškolního věku jako handicap jejich zdárného vývoje a hra jako prostředek reedukace zraku v mateřské škole
Thesis title in English: Frequency of hidden vision defects in preschool children as a handicap of their prosperous development and play as means of vision reeducation in kindergartens
Key words: Zrakový screening, zrakové vady, poruchy binokulárního vidění, tupozrakost, šilhavost, okluzní terapie, pleoptická cvičení, ortoptická cvičení, pedagogická diagnostika zrakové percepce, reedukační hravé činnosti, interaktivní tabule, reedukace zraku.
English key words: Vision screening, vision defects, binocular vision defects, amblyopia, strabismus, occlusal therapy, pleoptic exercises,orthoptic exercises, pedagogical visual perception diagnostics, reeducation playful activities, interactive boards, vision reeducation.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.05.2011
Date of assignment: 30.05.2011
Confirmed by Study dept. on: 30.05.2011
Date and time of defence: 06.09.2011 09:00
Venue of defence: 1. p., doktorská místnost, M. D. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:30.05.2011
Date of proceeded defence: 06.09.2011
Course: x (OSZD002)
Opponents: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html