Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Role propagandy v Německu v letech 1933-1939
Thesis title in Czech: Role propagandy v Německu v letech 1933-1939
Thesis title in English: The Role of Propaganda in Germany in the Years 1933-1939
Key words: Propaganda, nacismus, nacistická propaganda, Německo, Joseph Goebbels, antisemitismus.
English key words: Propaganda, Nazism, Nazi Propaganda, Germany, Joseph Goebbels, Anti-Semitism.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Supervisor: PhDr. Pavel Dolanský
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.06.2011
Date of assignment: 11.10.2011
Date and time of defence: 18.06.2012 00:00
Venue of defence: Smetanovo nábř. 6
Date of electronic submission:16.05.2012
Date of proceeded defence: 18.06.2012
Opponents: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 
 
 
References
BERNAYS, Edward. Propaganda: How the Media Molds Your Mind. 1. vyd. Brooklyn: Ig Publishing, 1928, 2004. 168 s. ISBN 978-09703125-9-4.

BRAMSTED, Ernst K. Goebbels and National Socialistist Propaganda 1925-1945. Michigan: Michigan State University Press, 1965.

BURLEIGH, Michael. Třetí říše: nové dějiny. 1. vyd. Praha: Argo, 2008. 712 s. ISBN 978-80-257-0054-9.

CULL, Nicolas J., David CULBERT a David WELCH. Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003. ISBN 1-27607-820-5.

DUFFACK, J. J. Poznání a propaganda: Komentovaný překlad vybraných projevů. Praha: Naše vojsko, 2009. 120 s. ISBN 978-80-206-1009-6.

ELLUL, Jacques. Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes. New York: Vintage Books, 1965. 320 s. ISBN 0-394-71874-7.

EVANS, Richard J. Třetí říše u moci. 1. vyd. Praha; Plzeň: Beta-Dobrovský; Ševčík, 2009. ISBN 978-80-7306-323-8.

EWEN, Stuart. PR!: A Social History of a Spin. New York: Basic Books, 1996. ISBN 0-465-06168-0.

GADBERRY, Glen W. Theatre in the Third Reich, the Prewar Years: Essays on Theatre in Nazi Germany, Westport: Greenwood Press, 1995. ISBN 0-313-29516-6.

GIESEN, Rolf. Nazi Propaganda Films: A History and Filmography. Jefferson: McFarland, 2008. ISBN 978-0-7864-3870-9.

GOEBBELS, Joseph. Deníky: 1930-1934, Svazek 2. 1. čes. vyd. Praha: Naše vojsko, 2009. 432 s. ISBN 978-80-206-0999-1.

GOEBBELS, Joseph. Deníky: 1935-1939, Svazek 3. 1. čes. vyd. Praha: Naše vojsko, 2009. 520 s. ISBN 978-80-206-1000-3.

HITLER, Adolf. Můj boj. Praha: Otakar II., 2000. ISBN 80-86355-26-8.

HORTEN, Gerd. Radio Goes to War: The Cultural Politics of Propaganda During World War II. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2002. ISBN 0-520-20783-1.

IRVING, David. Goebbels: The mastermind ot the Third Reich. London: Parforce, 1996. ISBN 1-812197-13-2.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 208 s. ISBN 80-7178-697-7.

KRÜGER, Arnd a W. J. MURRAY. The Nazi Olympics: Sport, Politics, and Appeasement in the 1930’s. Illionis: University of Illinois Press, 2003. ISBN 0-252-02815-5.

LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha: Kra, 1994. ISBN 80-901527-8-3.

QUINN, Malcolm. Swastika: Constructing the Symbol. New York: Routledge, 1994. ISBN 978-0415100953.

REEVES, Nicholas. Power of Film Propaganda: Myth or Reality?. London: Continuum International Publishing, 2004. ISBN 0-82647-390-3.

RIPPON, Anton. Hitlerova olympiáda: historie nacistických her roku 1936, Praha: BB art, 2008. ISBN 978-80-7381-315-4.

SONTAG, Susan. Ve znamení Saturna. Praha; Litomyšl: Paseka, 2011. 193 s. ISBN 978-80-7432-119-1.

TAYLOR, Philip M. Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Era. 3rd ed. Manchester: Manchester University Press, 2003. ISBN 0-7190-6767-7.

WELCH, David. Propaganda and the German Cinema, 1933-1945, London: I. B. Tauris, 2001. ISBN 1-86064-520-8.

WELCH, David. The Third Reich: Politics and Propaganda. New York: Routledge, 2002. ISBN 0-203-93014-2.

WOLLAEGER, Mark A. Modernism, Media, and Propaganda: British Narrative from 1900 to 1945. Princeton: Princeton University Press, 2008. ISBN 978-0-691-13845-9.
Preliminary scope of work
Hlavním cílem bakalářské diplomové práce je komplexní popis všech prostředků propagandy, užívaných v Německu mezi lety 1933-1939. Důležitost tohoto tématu spočívá v jeho vlivu na negativní konotace k pojmu propaganda v současné společnosti.
Z důvodu zasazení jednotlivých nástrojů propagandy do teoretického a historického rámce je nejdříve definována propaganda a její hlavní charakteristiky a politická situace v Německu mezi lety 1933 a 1939. Následující kapitola se zaměřuje na osobu Josepha Goebbelse a jeho roli ministra propagandy. Stěžejní část práce potom popisuje jednotlivé nástroje propagandy a jejich využití v nacistickém Německu.
Preliminary scope of work in English
The aim of the bachelor thesis is complex description of all propaganda instruments used in Germany in the period between 1933 and 1939. The importance of the topic lies in its influence on the usage of the term propaganda in today's society and its negative connotations.
In order to place individual propaganda instruments to its theoretical and historical context, I define propaganda and its main characteristics and the political situation in Germany in the years 1933-1939. Next chapter focuses on Joseph Goebbels and his position as the minister of propaganda. The main part of the thesis describes individual propaganda instruments and their usage in the Nazi Germany.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html