Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Komentovaný překlad kapitoly Mirror Worlds (In: Basalla, George. Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials. Cary, NC: Oxford University Press, 2006, str. ISBN: 9780198038351)
Thesis title in Czech: Komentovaný překlad kapitoly Mirror Worlds (In: Basalla, George.
Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials.
Cary, NC: Oxford University Press, 2006, str. ISBN: 9780198038351)
Thesis title in English: Commented translation of Mirror Worlds (In: Basalla, George.
Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials.
Cary, NC: Oxford University Press, 2006, p. ISBN: 9780198038351)
Key words: inteligence, život, mimozemský, vesmír, kultura, technika, civilizace, projekt SETI, antropomorfismus, překlad, výchozí text, analýza textu, překladatelská metoda, posun
English key words: intelligence, life, extraterrestrial, alien, universe, culture, technology, civilization, SETI, anthropomorphism, translation, source text, text analysis, translation method, shift
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Supervisor: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.05.2011
Date of assignment: 23.05.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 24.06.2013 00:00
Date of electronic submission:24.05.2013
Date of proceeded defence: 24.06.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Překlad kapitoly v rozsahu 20 NS výchozího (v češtině nepublikovaného) textu z angličtiny do češtiny, doprovozený vlastním překladatelským komentářem typu odborné studie v rozsahu 20 NS. Jednotné pokyny ke struktuře práce i komentáře – viz. webové stránky ÚTRL. Vypracování úkolu předpokládá konzultace s oborovými odborníky k tématu.
References
Bečka, J.V. 1992. Česká stylistika. Praha: Academia.
Crystal, David. 1993. Investigating English Style. NY: Longman.
Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha: NLN. Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.1999. Jak napsat odborný text. Praha: Leda. Dušková, Libuše a kol. 2003. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.Hatim, Basil., Mason, Ian. 1997. The Translator as Communicator. London: Routledge. Hausenblas, K. 1971. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: UK.Hausenblas, K. 1996. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha: UK. Hochel, Braňo. 1990. Preklad ako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovatel. Knittlová, Dagmar. 2010. Překlad a překládání. Olomouc: UPOL.
Levý, Jiří. 1998. Umění překladu. Praha: Ivo Železný.
Müllerová, E. 1989. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. Praha: SPN.
Nord, Christiane. 2005.Text Analysis in Translation. Amsterdam: Rodopi.
Popovič, Anton. 1975. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran.
Vilikovský, Ján. 2002. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný. Odborná literatura k tématu (v češtině, angličtině a překladová) dle vlastní volby.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html