Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Mýtus o Oidipovi: Srovnání vybraných moderních interpretací
Thesis title in Czech: Mýtus o Oidipovi: Srovnání vybraných moderních interpretací
Thesis title in English: Myth of Oedipus: Comparison of Selected Modern Interpretations
Key words: mýtus o Oidipovi, Lévi-Strauss, Edmund Leach, Terence Turner, interpretace mýtu
English key words: Myth of Oedipus, Lévi-Strauss, Edmund Leach, Terence Turner, myth interpretation
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.05.2011
Date of assignment: 19.05.2011
Date and time of defence: 18.06.2013 00:00
Date of electronic submission:15.05.2013
Date of submission of printed version:15.05.2013
Date of proceeded defence: 18.06.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Ve své práci se zaměřím na některé zajímavé moderní výklady mýtu o Oidipovi. Východiskem mi bude Lévi-Straussova koncepce mýtu jakožto projevu divokého myšlení a její konkrétní ilustrace právě na mýtu o Oidipovi. Na tento přístup, který spočívá v odhalování hlubinných vztahových struktur v mýtu, navazuje Edmund Leach. Pokusím se ukázat, jak Leach důkladně rozvíjí Lévi-Straussovy principy, ale zohledňuje širší škálu mýtů a dochází k jiným závěrům. Strukturalismus originálně reinterpretuje také Terence Turner, který na rozdíl od Lévi-Strausse neodhlíží od příběhu mýtu, nýbrž jej činí středem svého výkladu. Dále bych se chtěla věnovat některým zajímavým klasicistním interpretacím mýtu o Oidipovi, jako je například intepretace Vernantova. Krátce také zmíním psychoanalytický výklad.
Ve své práci se pokusím jednotlivé výklady mýtu o Oidipovi představit, vzájemně je porovnat a poukázat tak na jejich přínosné postupy i možné mezery.
References
Gantz, Timothy, Early Greek Myth: a guide to literary and artistic sources, vols. I-II, Baltimore - London: John Hopkins University Press, 1993.
Sofoklés, Král Oidipus, tr. by Ferdinand Stiebitz, Praha: Mladá fronta, 1976.
Sofoklés, Oidipus na Kolónu, tr. by Václav Dědina, Praha: Svoboda, 1975.
Edmunds, Lowell, Oedipus, London: Routledge, 2006.
Dowden, Ken, The uses of Greek Mythology, London - New York: Routledge, 1992.
Csapo, Eric, Theories of mythology, Malden: Blackwell, 2005.
Bremmer, Jan, Oedipus and the Greek Oedipus Complex, in: Interpretations of Greek Mythology, ed. by Jan Bremmer, London: Routledge, 1990.
Caldwell, Richard, The Psychoanalytic Intepretation of Greek Myth, in: Approaches to Greek Myth, ed. by Lowell Edmunds, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1990.
Lévi-Strauss, Claude, Strukturální antropologie, tr. by Jindřich Vacek, Praha: Argo, 2006.
Leach, E. R., „Lévi-Strauss in the Garden of Eden: An Examination of Some Recent Developments in the Analysis of Myth“, in: Transaction of the New York Academy of Sciences, series 2, 23 (1961), s. 386-396.
Leach, Claude Lévi-Strauss, Chicago: University of Chicago Press, 1974.
Walters, Kenneth R., „Another Showdown at the Cleft Way: An Inquiry into Classicist´s Criticism of Lévi-Strauss´s Myth Analysis“, Classical Word 77, 1984, 337-351.
Turner, Terence, Time and Structure in Narrative Form, in: Forms of Symbolic Action: Proceedings of the 1969 Annual Spring Meeting of American Ethnological Society, ed. by Robert F. Spencer, Seattle – London: University of Washington Press, 1969.
Peradotto, John, „Oedipus and Erichthonius: Some observations on Paradigmatic and Syntagmatic Order“, Arethusa 10, 1977, s. 85-101.
Vernant, J.-P., „From Oedipus to Periander: Lameness, Tyranny, Incest in Legend and History.“, Arethusa 15, 1982, s. 19-38.
Vernant, J.-P., Myth and Society in ancient Greece, New York: Zone books, 1996.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html