Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Prevence syndromu vyhoření
Thesis title in Czech: Prevence syndromu vyhoření
Thesis title in English: Prevention of burnout
Key words: syndrom vyhoření, řízení, lidské zdroje, personální, činnosti, strategie
English key words: burnout, management, human resources, activities, strategy
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Adult Education and Personnel Management (21-KANPR)
Supervisor: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.05.2011
Date of assignment: 17.05.2011
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 07.02.2013 00:00
Date of electronic submission:10.12.2012
Date of proceeded defence: 07.02.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Jiří Reichel, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1 Syndrom vyhoření
1.1 Definice syndromu vyhoření
1.2 Příčiny a okolnosti vzniku syndromu vyhoření
1.3 Průběh a symptomy syndromu vyhoření
1.4 Důsledky syndromu vyhoření
2 Působení na syndrom vyhoření v pracovním životě
2.1 Osobnostní faktory prevence syndromu vyhoření
2.2 Vnější faktory prevence syndromu vyhoření
3 Prevence syndromu vyhoření řízením lidských zdrojů
3.1 Řízení lidí jako významný faktor
3.2 Prevence syndromu vyhoření v dílčích personálních činnostech
3.3 Vzdělávání a osobnostní rozvoj v pracovním i osobním životě
4 Empirická část
References
BROCK, B. L. - GRADY, M. L. Avoiding burnout: a principal´s guide to keeping the fire alive.Thousand Oaks: Corwin Press, Inc., 2002. 136 s. ISBN 0-7619-7807-0.
EGER, L. a kol. Diverzity management. Praha: Educa Service ve spolupráci s Českou andragogickou společností, 2009. 200 s. ISBN 978-80-87306-03-1.
FAIRWEATHER, A. Jak být motivujícím manažerem. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3002-8.
HABERLEITNER, E. - DEISTLER, E. - UNGVARI, R. Vedení lidí a koučování v každodenní praxi. 1. vyd., Praha: Grada, 2009. 255 s. ISBN 978-80-247-2654-0.
KALLWASS, A. Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Praha: Portál, 2007. 139 s. ISBN 978-80-7367-299-7.
KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. 224 s. ISBN 978-80-247-2497-3.
KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada, 1998. 131 s. ISBN 80-7169-551-3.
LEITER, M. P. - MASLACH, C. Banishing burnout: six strategies for improving your relationship with work. 1st ed., San Francisco: Josey-Bass, 2005. 193 s. ISBN 978-0-470-44877-9.
STOCK, C. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, 2010. 103 s. ISBN 978-80-247-3553-5.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html