Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Studium parametrů ultrakrátkých laserových pulsů
Thesis title in Czech: Studium parametrů ultrakrátkých laserových pulsů
Thesis title in English: Investigation of parameters of ultrafast laser pulses
Key words: laser, optický parametrický oscilátor, parametry laserových svazků, ultrakrátké laserové pulzy
English key words: laser, optical parametric oscillator, laser beam parameters, ultrafast laser pulses
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.06.2011
Date of assignment: 09.11.2011
Confirmed by Study dept. on: 12.12.2011
Date and time of defence: 19.06.2012 00:00
Date of electronic submission:21.05.2012
Date of submission of printed version:21.05.2012
Date of proceeded defence: 19.06.2012
Opponents: RNDr. Jana Preclíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V ultrakrátkých laserových pulsech je světlo soustředěno do velice krátkých záblesků s typickou dobou trvání kolem 100 femtosekund. Toto záření je dále možné soustředit čočkami do velice malé plochy, což celkově vede k obrovským prostorovým hustotám výkonu. Díky tomu nacházejí v současné době laserové systémy generující ultrakrátké optické pulsy široké uplatnění od vědeckého výzkumu až po přesné obrábění materiálů. Při takto velikých výkonech přenášených elektromagnetickou vlnou navíc přestávají platit běžné zákony optiky, jako je vzájemná nezávislost paprsků při jejich šíření látkou, a interakce světla a materiálů se začíná řídit zákony nelineární optiky. Jedním ze zajímavých jevů, ke kterým v tomto případě může docházet, je např. změna vlnové délky (barvy) světla. V rámci této bakalářské práce se student seznámí s prací s laserovým systémem, který bude v tomto roce zakoupen do nově vznikající laserové laboratoře. Tento laserový systém se skládá z oscilátoru, který generuje femtosekundové laserové pulsy v červené spektrální oblasti, a navazujících optických modulů, ve kterých se využívá nelineárních optických jevů k dosažení velice široké spektrální laditelnosti (od ultrafialové, přes viditelnou, až do infračervené spektrální oblasti). V první fázi projektu se student seznámí s obsluhou tohoto laseru a naučí se techniky používané pro charakterizaci laserových pulsů (měření jejich energie, spektrálního složení a časové délky). V druhé části projektu pak provede měření reálných technických parametrů záření generovaného tímto laserovým systémem (např. celková spektrální laditelnost, stabilita výstupu, ...).
References
P. Malý: Optika, Karolinum, 2008.
B. E. A. Saleh, M.C, Teich: Základy fotoniky 4, matfyzpress, Praha, 1994.
J. C. Diels, W. Rudolf: Ultrashort Laser Pulse Phenomena, Academic Press, San Diego, 1996.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html