Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Rozumné potřeby versus konzumní životní styl
Thesis title in Czech: Rozumné potřeby versus konzumní životní styl
Thesis title in English: Reasonable consumption against consumer life style
Key words: rozumné potřeby, ekologický životní styl, konzumní životní styl
English key words: reasonable consumption, environmental life style, consumer life style
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.05.2011
Date of assignment: 05.05.2011
Date and time of defence: 17.09.2012 00:00
Date of electronic submission:15.08.2012
Date of submission of printed version:17.08.2012
Date of proceeded defence: 17.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude pojata jako analýza a srovnání koncepcí a představ tzv. rozumných potřeb v různých historických obdobích, pomocí literatury zaměřené na tuto problematiku (stoikové, kynikové, osvícenství atd.). Dále bude provedena analýza současných trendů ve spotřebitelském chování, jako je konzumní životní styl v protikladu k životním stylům vyznávajícím v oblasti spotřeby skromnost a střídmost, a které lze dnes zařadit do kategorie tzv. alternativních životních stylů. V neposlední řadě bude provedena charakteristika vlivů, které dnes tyto dva protichůdné postoje ke spotřebě formují.
References
Fromm, E.: Mít nebo být? Praha, Naše vojsko 1992
Fromm, E.: Umění být. Praha, Naše vojsko 1994
Lipovetsky, G.: Paradoxní štěstí. Esej o hyperkonzumní společnosti. Praha, Prostor 2007
Lipovetsky, G.: Věčný přepych. Praha, Prostor 2005
Keller, J.: Až na dno blahobytu (Ke společenským kořenům ekologické krize). Brno, Hnutí Duha – Poslední generace 1993
Keller, J.: Abeceda prosperity. Brno, Doplněk 1997
Ledvina, P (Ed.): Nekup to. O environmentálně šetrném nakupování. Brno, Veronica 2008
Librová, H.: Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno, Veronica a Duha 1994 Librová, H.: Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). Brno, Doplněk 2003
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html