Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
HIV/AIDS a neheterosexuální ženy v Keni
Thesis title in Czech: HIV/AIDS a neheterosexuální ženy v Keni
Thesis title in English: HIV/AIDS and non-heterosexual women in Kenya
Key words: AIDS, gender, lesby, bisexuálky, heterosexismus, homosexualita, Kenya
English key words: AIDS, gender, lesbians, bisexuals, heterosexism, homosexuality, Kenya
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.05.2011
Date of assignment: 02.05.2011
Date of electronic submission:26.06.2015
Date of proceeded defence: 16.09.2015
Course: Thesis Defence (YMGOBH00)
Reviewers: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce se zabývá vztahem neheterosexuálních keňských žen k AIDS. Zkoumá, jakým způsobem ženy přicházejí na to, že jsou neheterosexuální, a jak poté přijímají identitu lesby či bisexuálky. Zároveň popisuje, jak ženy v heterosexistické společnosti, kde je homosexualita trestná, konstruují neheterosexuální prostory, v rámci, kterých se mohou setkávat a podporovat, a jak sdružování funguje jako strategie boje proti heterosexismu. V neposlední řadě se zabývá tím, jak ženy konceptualizují svůj vztah k AIDS a prevenci přenosu viru HIV. Cílem této práce je především představit čtenáři nebo čtenářce složitost vyjednávání neheterosexuální identity v kulturně odlišném prostředí. Zároveň z analýzy rozhovorů vyplývá, že stigmatizování sexuality žen má praktické konsekvence pro boj proti AIDS.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html