Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Domácí práce v rámci stejnopohlavních párů
Thesis title in Czech: Domácí práce v rámci stejnopohlavních párů
Thesis title in English: Housework within same-sex couples
Key words: stejnopohlavní páry, domácí práce, rozdělení domácích prací, genderová ideologie
English key words: same-sex couples, housework, division of housework, gender ideology
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.05.2011
Date of assignment: 02.05.2011
Date of electronic submission:14.09.2012
Date of proceeded defence: 26.10.2012
Course: Thesis Defence (YMGOBH00)
Reviewers: Mgr. Jana Benešová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se bude zaměřovat na empirický výzkum týkající se dynamiky vyjednávání a rozdělení domácích prací v rámci stejnopohlavních párů, kteří sdílí společnou domácnost. Teoretická část bude shrnovat dosavadní literaturu na toto téma, empirická část bude vedena kvalitativními metodami, zaměřenými na porozumění a perspektivu participantů v souladu s etickými zásadami feministického kvalitativního výzkumu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html