Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Identita a strategie chování homosexuálních mužů v Československu v období komunistického režimu
Thesis title in Czech: Identita a strategie chování homosexuálních mužů v Československu v období komunistického režimu
Thesis title in English: Identity and behavioral strategies of homosexual men in Czechoslovakia during the Communist period
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.05.2011
Date of assignment: 02.05.2011
Date of electronic submission:16.05.2014
Date of proceeded defence: 18.06.2014
Course: Thesis Defence (YMGOBH00)
Reviewers: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Ve své diplomové práci se budu zabývat konstrukcí identity a genderovými aspekty žitých zkušeností homosexuálních mužů, kteří žili v době československého komunismu v Jižních Čechách, konkrétně Českých Budějovicích. Ve své práci použiji kvalitativní metodu orální historie, jejíž forma narativních biografických rozhovorů umožňuje zachytit žité zkušenosti jedinců ve vztahu k politickému režimu a společenskému řádu daného období. Následná analýza bude zkoumat, jak tito muži tváří v tvář politické neviditelnosti, společenské marginalizaci a odborné medializaci homosexuality konstruovali svou individuální i kolektivní identitu, a zároveň bude mapovat strategie chování, jež tito muži uplatňovali zejména před složkami STB a v osobním životě vůbec.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html