Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Fenomén baru jako součást životního stylu za První republiky
Thesis title in Czech: Fenomén baru jako součást životního stylu za První republiky
Thesis title in English: Phenomen of bar as a part of lifestyle in 1918-1938
Key words: bar, Československo 1918-1938, životní styl
English key words: bar, Czechoslovakia in 1918-1938, lifestyle
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech History (21-UCD)
Supervisor: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.05.2011
Date of assignment: 02.05.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 21.06.2012 00:00
Date of electronic submission:24.05.2012
Date of proceeded defence: 21.06.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem bakalářské práce bude postihnout formování české barové scény a sociálního složení v rámci nového fenoménu zábavy, American baru, na základě heuristické analýzy pramenů a literatury. Student se zaměří na vývoj instituce Baru během první republiky, kdy vznik nové republiky vytvořil dříve nevídané možnosti pro realizování poválečného cítění a tak zvanou „žízeň“, kdy se zvedala nová vlna požitkářství související se zvyšující se životní úrovní. Práce zahrne i ohlas společnosti na příkladu Prahy v legislativní a spolkové rovině, dále nastíní kulturní prostředí baru, formy propagace baru, běžný chod baru a jeho postavení na poli mezinárodním, ale bude také doplněna odrazem v literatuře.
References
ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA, PRAHA –fond Československý abstinentní svaz
Hostimil: odborný časopis věnovaný živnosti hostinské a výčepnické (1884-1949)
GRMELA, Jiří, Společenský život Prahy, In: Praha svým hostům, Praha, 1936
DOBRÚŽKA, Lubomír, Jak se Praha bavila, In: Pražská nároží 1890-1940, Praha, katalog k výstavě plakátů z fondů Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, 1988
FRANÇOIS, Étienne, Místa paměti. Lieux de mémoire. Erinnerungsorte, in: Český časopis historický 107, 2009, č. 3, s. 559-567
GUHA, Alexandr, Pravé české míchačky, Praha, 2010
KÁRNÍK, Zdeněk, České země v éře První republiky (1918-1938), díl I., Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929), Praha, 2000
KÁRNÍK, Zdeněk, České země v éře První republiky (1918-1938), díl III., O přežití a o život (1936-1938), Praha, 2003
KÁRNÍK, Zdeněk, Malé dějiny československé (1867-1939), Praha, 2008
KOURA, Petr, Swingová mládež a nacistická okupační moc v protektorátu Čechy a Morava, disertační práce (vedoucí: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.), Univerzita Karlova v Praze, Ústav českých dějin, Praha, 2010
KROUTVOR, Josef, Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby, Praha, 1991
KROUTVOR, Josef, Pražská nároží 1890-1940, Praha, katalog k výstavě plakátů z fondů Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, 1988
KROUTVOR, Josef, Pražský chodec. Dějiny českého plakátu 1890-1945, Praha, 1985
LOWRY, Nicholas, ŠTEMBERA, Petr, Czech posters between the Wars: 1918-1938, New York, 2001
MATĚJŮ, Martin, Předmluva, In: GUHA, Alexandr, Pravé české míchačky, Praha, 2010, s. 7-9
MIKŠOVIC, Alexander, Bar. Mixologie, historie, management. Praha, 2009
MIKŠOVIC, Alexander, Umění koktejlu, Praha, 2011
OLIVOVÁ, Věra, Dějiny první republiky, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2000
PEROUTKA, Ferdinand, Budování státu 1918-1923, Praha, 1998
PETRUSEK, Miloslav, Veblenův příchod do Čech, In: Teorie zahálčivé třídy, Praha, 1999, s. 303-329
PLACHETKA, Jiří, Velká encyklopedie citátu a přísloví, Praha, 1999
RYBÁŘOVÁ, Marie, Zakázané ovoce, In: BARLIFE, číslo 45, ročník 8, Praha, 2011, s. 10
SOURNIA, Jean-Charles, Dějiny pijáctví, Praha, 1999
SVÁTEK, František, Politické a sociální elity, Praha, 2003
ŠTEMBERA, Petr, KREUZZIGEROVÁ, Radmila, To Praha ještě neviděla. Pražský zábavní plakát 1900-1930, Praha, katalog k výstavě z fondů Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, 2005
TABÁŠEK, Arnošt, Adina Mandlová, Fámy a skutečnost, Praha 2003
TROUSIL, Pavel, Alkoholismus v Československu – ke společenskému myšlení o alkoholismu, bakalářská práce (vedoucí: JUDr. Et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.), Univerzita Karlova v Praze, Ústav hospodských a sociálních dějin, Praha, 2009
VOŠÁHLÍKOVÁ, Pavla, Zlaté časy české reklamy, Praha, 1999
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html