Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Duchovní a smyslová výchova
Thesis title in Czech: Duchovní a smyslová výchova
Thesis title in English: Spiritual and sensual education
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Jabok (27-J)
Supervisor: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.04.2010
Date of assignment: 27.04.2010
Date and time of defence: 27.06.2011 00:00
Date of electronic submission:27.04.2011
Date of proceeded defence: 27.06.2011
Opponents: Jana Zajícová
 
 
 
References

ABRAM, D. Procitnutí do živé země. 1. vyd. Nymburk: OPS, 2008. ISBN 80-
7254-705-4
BABYRÁDOVÁ, H. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-
7254-705-4
ČINČERA, J., CACHA, M. Výchova a budoucnost: Hry a techniky o životním
prostředí a společnosti. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. ISBN: 80-7315-099-9
DAVID, J. Výtvarná výchova jako smyslový a duchovní fenomén (kapitoly z
moderní historie a filosofie předmětu). 1. vyd. Polička: Fantisk, 1993. ISBN
80-901438-5-7
Ekologické hry. 1. vyd. Olomouc: Dům dětí a mládeže v Olomouci, 1992.
Enviromentální výchova jako průřezové téma. 1. vyd. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2008. ISBN 978-80-7043-757-5
FÜRST, M. Psychologie: Včetně vývojové psychologie a teorie výchovy. 1. vyd.
Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-199-0
GOMBRICH, E. H. Příběh umění. 1. vyd. Praha: Argo, 1997. ISBN 80-7203-
143-070
GROF, S. Dobrodružství sebeobjevování. 1. vyd. Praha: Gemma89, 1993.
ISBN 80-85206-15-3
HEDERER, J., HILDEGARD, S. Les a praktická ekologická výchova
v mateřské škole. 1. vyd. Praha: Pražské ekologické centrum, 1997. ISBN 80-
901377-0-9
HORKÁ, H. Dimenze výchovy a vzdělávání ve školce 21. století. 1. vyd. Brno:
Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty, 2005. ISBN 80-210-3750-4
KANDINSKIJ, V. O duchovnosti v umění. 1. vyd. Praha: Triáda, 1996
KULKA, Jiří. Krása, umění a výchova. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 979-
80-247-2329-7
LEDVINOVÁ, J a kol. Výchova pro budoucnost. 1. vyd. Kutná hora:
Ministerstvo životního prostředí ČR, 1992. ISBN 80-85368-20-X
MANDER, J. Čtyři důvody pro zrušení televize. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000.
ISBN 80-7239-063-5
NAESS, A. Ekologie, pospolitost a životní styl: náčrt ekosofie. 1. vyd. Tulčík:
Abies, 1996. ISBN 80-88699-09-6
NAUMOVA, G. Tajemství sibiřského lidového léčitelství. 1. vyd. Brno:
MOBA, 2000. ISBN 80-243-0460-0
NOVÁKOVÁ, D. Ekologická výchova nejmenších a malých. 1. vyd. Praha:
Proeko, 2001. ISBN 80-903003-0-871
PALOUŠ, R. K filosofii výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1991. ISBN 80-04-25390-3
POHNEROVÁ, M. Duchovní a smyslová výchova (1.díl). 1. vyd. Polička:
Fantisk, 1992. ISBN 80-901438-2-2
POHNEROVÁ, M. Duchovní a smyslová výchova (3. díl). 1. vyd. Praha:
Ježek, 1997. ISBN 80-85996-05-7
PROKEŠOVÁ, M. Filosofie výchovy. 1. vyd. 0strava: Ostravská
univerzita. Katedra pedagogiky, 2004. ISBN 80-7042-693-4
ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. 1. vyd. Praha: Sarah,
1997. ISBN 80-902267-2-8
Rukověť enviromentálního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze –
Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-284-2
SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky, 1 díl.
1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2001. ISBN
80-7290-066-8
ŠICKOVÁ -FABRICI, J. Základy arteterapie. 2. vyd. Praha: Portál, 2008.
ISBN 978-80-7367-408-3
Šamanismus III. Sborník 9. mezinárodní konference o výzkumu šamanismu a
alternativních způsobů léčení. 1. vyd. Bratislava: CAD Press, 1992. ISBN 80-
85349-65-572
Výtvarná výchova a mody její komunikace: Sborník INSEA 2002. 1. vyd.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0779-
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html