Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Bibliografie časopisu Proměny v letech 1964-1979.
Thesis title in Czech: Bibliografie časopisu Proměny v letech 1964-1979.
Thesis title in English: Bibliography of the review Proměny (Metamorphoses) from 1964 to 1979.
Key words: časopis Proměny; bibliografie; Ladislav Radimský; česká exilová literatura
English key words: review Proměny (Metamorphoses); bibliography; Ladislav Radimský; Czech literature in exile
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.04.2011
Date of assignment: 31.01.2012
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 19.03.2012
Date and time of defence: 24.06.2013 00:00
Date of electronic submission:24.05.2013
Date of proceeded defence: 24.06.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Guidelines
Práce bibliograficky zpracuje časopis Proměny v letech 1964 až 1979, kdy jej řídili Ladislav Radimský a Josef Škvor, tedy v jeho prvním období. Soustředí se na stati a recenze věnované české literatuře. Vedle anotované bibliografie článků se bude zabývat postavením časopisu Proměny v rámci českého exilu.
References
M. Přibáň: Prvních dvacet let. Brno 2008; J. Gruntorád/L. Formanová/M. Přibáň: Exilová periodika. Praha 1999; J. Škvor: Do desátého ročníku, Proměny 1973, č. 1 + O té „linii“ Proměn, Proměny 1974, č. 1 + O proměnu Proměn, Proměny 1975, č. 1 + Proměny se mění..., Proměny 1977, č. 3 + Čtenáři, jaké chceš mít „Proměny“?, Proměny 1979, č. 1; M. Pilař: Kunderovské Proměny, Tvar 1991, č. 23; V. Kudělka: Pocta Kunderovi, BV 8. 8. 1991; A. Zach: O jedné recenzi a jedné vzpomínce, Tvar 1998, č. 7.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html