Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Geolokační služby a hry a jejich využití v knihovnách
Thesis title in Czech: Geolokační služby a hry a jejich využití v knihovnách
Thesis title in English: Geolocation services and games and their use in libraries
Key words: geocaching, knihovna, knihovny, GPS, foursquare, gowalla, google latitude, facebook places
English key words: geocaching, library, libraries, GPS, foursquare, gowalla, google latitude, facebook places
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: PhDr. Anna Stöcklová
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.04.2011
Date of assignment: 26.04.2011
Date and time of defence: 25.06.2012 00:00
Date of electronic submission:20.05.2012
Date of proceeded defence: 25.06.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Marcela Buřilová
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je rozbor a popis různých geolokačních služeb jako jsou Foursquare, Gowalla nebo Geocaching a vyhodnocení jejich přínosu pro popularizaci knihoven.

Osnova:
1. Úvod
2. Geolokační služby a hry obecně
3. Detailní rozbor konkrétní služby (resp. hry)
4. Průzkum aktuálního využití Geocachingu v knihovnách, zkušenosti knihoven a možnosti budoucího využití
5. Praktická část- návrh vytvoření cache

Bakalářská práce bude připravena a upravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
1. Geocaching- The Official Global GPS Cache Hunt Site [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW. http://www.geocaching.com/
2. GeoWiki [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW. http://wiki.geocaching.cz
3. Foursquare [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW. https://foursquare.com/
4. Gowalla [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW. http://gowalla.com/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html