Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Jazyková nerovnost a jazyková diskriminace v české společnosti: Ostrava vs. Praha
Thesis title in Czech: Jazyková nerovnost a jazyková diskriminace
v české společnosti: Ostrava vs. Praha
Thesis title in English: Linguistic inequality and linguistic discrimination
in Czech society: Ostrava vs. Prague
Key words: jazyková nerovnost; jazyková diskriminace; technika spojitých masek; dialekt
English key words: linguistic inequality; linguistic discrimination; matched-guise technique; dialect
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Supervisor: doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.04.2011
Date of assignment: 26.04.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 24.06.2013 00:00
Date of electronic submission:23.05.2013
Date of proceeded defence: 24.06.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude složena ze tří částí. První část se zaměří na dosavadní literaturu týkající se jazykové nerovnosti a jazykové diskriminace a vymezí hlavní proudy přemýšlení o této problematice. Druhá část bude z teoretického hlediska analyzovat stratifikaci češtiny ve vztahu ke společenské stratifikaci. Na základě této analýzy budou postulovány hypotézy, které budou ověřovány ve vlastním výzkumu, jenž bude předmětem třetí části práce. Výzkum bude využívat techniku spojitých masek.
References
BRADAC, J. – CARGILE, A. C. – HALLETT, J. S. (2001): Language Attitudes: Retrospect, Conspect, and Prospect. In: The New Handbook of Language and Social Psychology. Chichester: Wiley, s. 137–155.
DIERCKS, W. (2002): Mental Maps: Linguistic-Geographic Concepts. In: Handbook of Perceptual Dialectology II. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, s. 51–70.
HUDSON, R. A. (1996): Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
GILES, H. – BILLINGS, A. (2004): Assessing Language Attitudes: Speaker Evaluation Studies. In: Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Blackwell, s. 187–209.
GILES, H. – BOURHIS, R. Y. (1976): Methodological Issues in Dialect Perception: Some Social Psychological Perspectives. Anthropological linguistics, 18, s. 294–304.
GILES, H. – POWESLAND, P. (1975): Speech Style and Social Evaluation. Londýn – New York: Academic Press.
CHROMÝ, J. (2009): Postoje k jazyku, technika spojitých masek a čeština. Naše řeč, 92, s. 252–262.
IRVINE, J. (2001): Style as Distinctiveness. In: Style and Sociolinguistic variation. Cambridge, s. 21–43.
LAMBERT, W. (1967): A Social Psychology of Bilingualism. Journal of Social Issues, 23, s. 91–109.
LIPPI-GREEN, R. (1997): English with an Accent: Language, Ideology, and Discrimination in the United States. Londýn – New York: Routledge.
PRESTON, D. (1999): A Language Attitude Approach to the Perception of Regional Variety. In: Handbook of Perceptual Dialectology I. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, s. 359–373.
VAN BEZOOIJEN, R. (2002): Aesthetic Evaluation of Dutch: Comparisons across Dialects, Accents, and Languages. In: Handbook of Perceptual Dialectology II. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, s. 13–30.
Preliminary scope of work
Práce se zaměřuje na otázky jazykové nerovnosti, resp. jazykové diskriminace na území České republiky. Konkrétněji se zabývá vlivem ostravské a pražské regionální mluvy na postoje k mluvčímu na území Ostravy a Prahy. K výzkumu těchto problémů bude použita primárně tzv. technika spojitých masek.
Preliminary scope of work in English
This thesis is concerned with the issue of linguistic inequality, or linguistic discrimination, in the Czech republic. Particularly, the influence of the speech of two regions, Ostrava and Prague, on attitudes towards its speakers in Ostrava and in Prague is studied. The matched-guise technique is used for the purposes of this research.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html