Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Studium spinové dynamiky v hybridních strukturách založených na feromagnetic-kém polovodiči (Ga,Mn)As
Thesis title in Czech: Studium spinové dynamiky v hybridních strukturách založených na feromagnetic-kém polovodiči (Ga,Mn)As
Thesis title in English: Investigation of spin dynamics in hybrid structures based on ferromagnetic semi-conductor (Ga,Mn)As
Key words: opto-spintronika|magnetooptika|magnetizace|spiny elektronů|magnetické polovodiče
English key words: opto-spintronics|magnetooptics|magnetization|electron spin|magnetic semiconductors
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.10.2011
Date of assignment: 05.10.2011
Confirmed by Study dept. on: 05.10.2011
Date and time of defence: 16.12.2021 15:00
Date of electronic submission:10.11.2021
Date of submission of printed version:10.11.2021
Date of proceeded defence: 16.12.2021
Reviewers: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
  RNDr. Karel Žídek, Ph.D.
 
 
Advisors: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Guidelines
Náplní navrhované práce je ultrarychlá laserová spektroskopie spinové polarizace v materiálech, které mají potenciální využití ve spintronických aplikacích. Výhodou této metody je, že studium vzorků pomocí optického záření je nedestruktivní, nevyžaduje elektrické kontakty na studovaných objektech a umožňuje přímo studovat dynamiku elementárních excitací (elektronů, děr, fononů, magnonů, ...) v látkách. Výzkum se zaměří zejména na polovodiče (feromagnetické, antiferomagnetické a nemagnetické) a jejich kombinace s kovy (feromagnetickými a antiferomagnetickými).
References
C. F. Klingshirn: Semiconductor Optics, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1995.
Jagdeep Shah: Ultrafast spectroscopy of semiconductors and semiconductor nanostructures. Springer Series in Solid-State Sciences vol 115, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 1996.
J. C. Diels, W. Rudolph: Ultrashort Laser Pulse Phenomena, Academic Press, San Diego, 1996.
Semiconductor Spintronics and Quantum Computation. Eds. D.D. Awschalom, D. Loss, N. Samarth, Nanoscience and Technology, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2002.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html