Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Språket i M. B. Landstads utgave av norske folkeviser: dialektale og norrøne trekk
Thesis title in thesis language (Norwegian): Språket i M. B. Landstads utgave av norske folkeviser: dialektale og norrøne trekk
Thesis title in Czech: Jazyk norských balad ve sbírce M. B. Landstada: nářeční a staroseverské rysy
Thesis title in English: The language in M. B. Landstad's edition of Norwegian ballads: dialectal and Old Norse features
Key words: norština, dialekt, staroseverština, balada
English key words: Norwegian language, dialect, Old Norse, ballad
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: norština
Department: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Supervisor: Thor Svevad, M.A.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.04.2011
Date of assignment: 21.04.2011
Date and time of defence: 10.09.2012 09:00
Date of electronic submission:18.07.2012
Date of proceeded defence: 10.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je analyzovat jazykové rysy norských středověkých balad ve sbírce M. B. Landstada, které se liší od současné spisovné norštiny (s ohledem na bokmål i nynorsk), a určit, které z nich odpovídají dialektu užívanému v oblasti Telemark v Landstadově době, a do jaké míry se v baladách zachovaly rysy staroseverštiny a staré norštiny.
Práce vychází z předpokladu, že lidová poezie, kterou M. B. Landstad sbíral v oblasti Telemark, nese nejen znaky nářečí užívaného v této oblasti, ale že se v ní díky pevně vázané formě (rytmus, rým) zachovaly i jazykové rysy z doby jejího vzniku (14./15. století) až do doby zápisu (polovina 19. století).
Práce je zaměřena na analýzu jednotlivých jazykových rysů v oblasti morfologie, hláskových změn a slovní zásoby. Rozbor a zařazení jazykových rysů bude probíhat na základě odborné literatury podávající přehled o historickém vývoji norských dialektů a na základě srovnání s jinými texty psanými telemarským dialektem a s texty psanými ve staroseverštině a staré norštině.
References
Aasen, Ivar: Prøver af Landsmaalet i Norge. Kristiania 1899.
Bugge, Sophus: Gamle norske folkeviser. Kristiania 1858.
Jahr, Ernst H.: Den Store Dialektboka. Oslo 1990.
Kolsrud, Sigurd: Nynorsken i sine målføre. Oslo 1974.
Landstad, M. B.: Norske Folkeviser. Christiania 1853.
Larsen, Amund B.: Oversigt over de norske bygdemål. Oslo 1968.
Sandøy, Helge: Talemål. Oslo 1996.
Skjekkeland, Martin: Dei norske dialektane. Kristiansand 1997.
Vigeland, Bjørn: Norske dialektar. Oversyn, heimfesting og normalisering. Oslo 1995.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html