Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Dilemata sociálních pracovníků při posuzování výchovných metod v rodinách s dětmi mladšího školního věku
Thesis title in Czech: Dilemata sociálních pracovníků při posuzování výchovných metod v rodinách
s dětmi mladšího školního věku
Thesis title in English: Dilemmas of social workers during assessing of educational methods in families
with lower elementary school age children
Key words: Sociální práce. Sociální pracovník. Dilemata. Rodina. Dítě. Výchova. Styly. Metody. Syndrom CAN.
English key words: Social work. Social worker. Dilemmas. Family. Child. Education. Styles. Methods. Child Abuse and Neglet syndrome.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Work (21-KSOCP)
Supervisor: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.04.2011
Date of assignment: 20.04.2011
Confirmed by Study dept. on: 07.07.2011
Date and time of defence: 17.06.2015 10:00
Date of electronic submission:12.05.2015
Date of proceeded defence: 17.06.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická část
Sociální práce s rodinami
Výchovné metody
Děti mladšího školního věku

Praktická část
Zaměření a cíl výzkumu
Metodologie výzkumu
Vlastní výzkum a analýza dat
Závěr výzkumu a doporučení pro praxi
References
Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace.
Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2

Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost.
Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-0139-7

Matějček, Z. Po dobrém nebo po zlém?
Praha: Portál, 2007. ISBN 80-7367-270-7

Matoušek, O., Pazlarová H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče.
Praha: Portál, 2010. ISBN: 978-80-7367-739-8
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html