Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Srovnání vybraných středoškolských českých a německých učebnic dějepisu
Thesis title in Czech: Srovnání vybraných středoškolských českých a německých učebnic dějepisu
Thesis title in English: Comparison of selected Czech and German High school textbooks
Key words: učebnice, srovnání, Německo, vzdělávací systém, střední škola, struktura, verbální část, názorná část, osvojování učiva, kontrolní aparát, orientační aparát
English key words: textbook, comparison, Germany, educational system, high school, structure, verbal part, visual part, adoption of the subject matter, control method, orientation mechanism
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: PaedDr. František Parkan
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.04.2011
Date of assignment: 15.04.2011
Date and time of defence: 14.01.2013 00:00
Date of electronic submission:07.12.2012
Date of proceeded defence: 14.01.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Tomáš Mikeska
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html