Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Intimita jako jeden ze základních znaků těsných vztahů
Thesis title in Czech: Intimita jako jeden ze základních znaků těsných vztahů
Thesis title in English: Intimacy as one of the basic signs of close relationships
Key words: intimita, těsné vztahy, blízké vztahy, láska
English key words: intimacy, close relationships, love
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Ivan Slaměník, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.04.2011
Date of assignment: 14.04.2011
Date and time of defence: 06.09.2012 12:30
Date of electronic submission:20.07.2012
Date of proceeded defence: 06.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je pomocí prototypické metody a informací dostupných v literatuře vymezit pojem intimita a dále se pak zaměřit na to, jakou roli hraje intimita v těsných vztazích.
Prototypický přístup představuje jistou alternativu ke klasickému definování pojmů, protože vede k poznání laické kognitivní struktury daného pojmu. Výsledky prototypické studie budou zpracovávány kvalitativně, kdy z jednotlivých vyjádření získaných od respondentů budeme sledovat, co všechno veřejnost řadí pod pojem intimity, i kvantitativně, kdy tyto pojmy budou rozřazovány do kategorií a následně podrobeny statistickému zpracování a vyhodnocení.
Na základě výsledků prototypické studie a poznatků z dostupné literatury bude dále sestaven jednoduchý dotazník, který bude zaměřen na zjišťování role intimity ve vztazích. Tento dotazník bude zadán nejméně stu respondentů. Výsledky poté budou mezi sebou porovnávány a analyzovány příslušnými statistickými metodami. Cílovou skupinou respondentů budou osoby ve věku 25 let a více, jelikož předpokládáme, že respondenti v tomto věkovém rozmezí již mají dostatečné zkušenosti na poli vztahů a pravděpodobně tedy i se vztahy, které mohou být hodnoceny jako vztahy intimní.
References
Aron, A. – Mashek D. J. Handbook of Closeness and Intimacy. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. 454 s. ISBN 0-8058-4284-5
Berscheid, E. – Regan, P. The psychology of interpersonal relationships. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005. 562 s. ISBN 0-13-183612-9
Clark, M. S. – Reis, H. T. Interpersonal Processes in Close Relationships. Annual Review of Psychology, 1988, vol. 39, st. 609
Fletcher, J. O. – Clark, M. S. Blackwell Handbook of Social Psychology: Interpersonal Processes. Malden : Blackwell, 2003. 619 s. ISBN 978-0-470-99855-7
Fletcher, J. O. – Fitness, J. Knowledge structures in close relationships : a social psychological approach. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 1996. 434 s. ISBN 0-8058-1431-0
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html