Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Specifika tréninkového procesu vrcholového, výkonnostního a rekreačního sportovce
Thesis title in Czech: Specifika tréninkového procesu vrcholového, výkonnostního a rekreačního sportovce
Thesis title in English: Specifics of the training process of professional, performance and recreational athlete
Key words: Vrcholový sportovec – výkonnostní sportovec – rekreační sportovec – sportovní trénink – kondiční trénink – vliv sportu - veslování
English key words: Professional athlete – performance athlete – recreational athlete - sports training – condition training - influence of sport - rowing
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Supervisor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.04.2011
Date of assignment: 12.04.2011
Date and time of defence: 22.01.2013 12:30
Venue of defence: LSM UK FTVS C 116
Date of electronic submission:11.12.2012
Date of submission of printed version:14.12.2012
Date of proceeded defence: 22.01.2013
Reviewers: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D.
 
 
 
References
Bača, J.: Veslovanie. UK Bratislava, 1968, 48 s
Blahušová, E.: Životní styl Wellness. Olympia Praha, 1995, 141 s, ISBN 80-7033-362-6
Dovalil, J. a kol.: Sportovní příprava. Pbtisk Příbram, 2007, 272 s, ISBN 80-903280-8-3
Dovalil, J., Chalupecká, M. a kol.: Současný sportovní trénink. Olympia Praha, 2008,
346 s, ISBN 978-80-7376-079-3
Choutka, M.: Teorie sportovního tréninku. SPN Praha, 1971, 185 s
Choutka, M., Dovalil, J.: Základy sportovního tréninku. Praha, 1982, 148 s.
Kubálková, L.: Cvičíme pro zdraví a pohodu. Grada Praha, 1999, 64 s,
ISBN 80-7169-757-5
Kučera, M, Dylevský, I. a kol.: Sportovní medicína. Grada Praha, 1999, 284 s,
ISBN 80-7169-725-7
Kuhn, K. a kol.: Vytrvalostní trénink. Kopp České Budějovice. 2005, 128 s,
ISBN 80-7232-252-4
Neumann, G., Pfützner, A., Hottenrott, K.: Trénink pod kontrolou. Grada Praha, 2005, 184 s, ISBN 80-247-0947-3
Pustecká, M., Kubrycht, M., Mejstřík, Z.: Veslování. Praha, 1988, 120 s
Slepičková, I.: Sport a volný čas. Karolinum Praha, 2005, 116 s, ISBN 80-246-1039-6
Svoboda, B.: Pedagogika sportu. Karolinum Praha, 2008, 252 s, ISBN 978-80-246-1358-1
Šonka, J., Žbirková, A., Doležalová, J.: Pohybem a dietou proti otylosti. Olympia Praha, 1990, 133 s.
Wöllzenmüller, F.: Běhání. Kopp České Budějovice. 2006, 128 s, ISBN 80-7232-282-6
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je porovnání tréninkového procesu vrcholového sportovce se sportovcem výkonnostním a rekreačním.
Preliminary scope of work in English
The aim of this work is to compare the training process of professional, performance and recreational athlete.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html