Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Francouzská gastronomie jako kulturní fenomén
Thesis title in Czech: Francouzská gastronomie jako kulturní fenomén
Thesis title in English: French gastronomy as a cultural phenomenon
Key words: Gastronomie, kultura, Provence, historie, kvalita stravování, stolování, gastronomická literatura,socio-kulturní problémy, Avignon, UNESCO, kulturní dědictví, kulinární osobnosti.
English key words: Gastronomy, culture, Provence, history, quality of food, dining, gastronomic literature, social and cultural problems, Avignon,UNESCO, cultural heritige, culinary personalities.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Supervisor: PhDr. Eva Kalfiřtová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.04.2011
Date of assignment: 11.04.2011
Date and time of defence: 09.09.2013 00:00
Date of electronic submission:28.06.2013
Date of proceeded defence: 09.09.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce nabízí přehled o francouzské gastronomii, jakožto společenském a kulturním fenoménu. První část se soustředí na historii francouzské kuchyně od středověku do konce devatenáctého století s důrazem na vývoj gastronomické literatury a specifika jednotlivých období. Druhá část se zabývá současnou situací francouzské gastronomie, tedy restauracemi, gastronomickými soutěžemi a kuchařskými osobnostmi. Třetí část práce se zaměřuje na regionální kuchyni Provence, to znamená jejími surovinami, postupy a tradicí.
Bakalářská práce má za cíl představit francouzskou gastronomii a zařadit jí do širšího kulturního rámce, tak aby byl zdůrazněn její význam pro francouzskou společnost.
Použitá literatura:
REDON, O., SABBAN, F., SERVENTI,S. La Gastronomie au Moyen Age: 150 recettes de France et d´Italie. Paris: Stock, 1991.
RAMBOURG, Patrick. Histoire de la cuisine et de la gastronomie françaises: du moyen âge au XXe siècle. [Nouvelle éd.]. Paris: Perrin, 2010. ISBN 978-226-2033-187.
WHEATON, Barbara Ketcham a Traduction de l'américain par Béatrice VIERNE. L'Office et la bouche: histoire des moeurs de la table en France 1300-1789. Paris: Calmann-Lévy, 1985. ISBN 27-021-1436-9
ROWLEY, Anthony a Traduction de l'américain par Béatrice VIERNE. A table!: la fête gastronomique. 1. udg. France: Gallimard, 1994. ISBN 20-705-3271-2.
DROUARD, Alain. Les Français et la table: alimentation, cuisine, gastronomie du Moyen Âge à nos jours. Paris: Ellipses, 2005. ISBN 27-298-2692-0.
MANTOUX, A., RUBIN, E.: Le livre noir de la gastronomie francaise. Paříž: Flammarion, édition J´ai lu, 2011. ISBN 978-2-290-03793-5.
ATOUT-France. Reconnaissance du repas gastronomique des Francais par l´UNESCO: Une nouvelle opportunité de valorisation des territoires: Expérimentation dans cinq régiopns du Grand Est. ATOUT-France: Paris, 2012. ISBN: 978-2-915215-99-1.
ELY, Bernard. La cuisine des Provençaux: Saveur, santé, art de vivre. Aix-en-Provence: Edisud, 1997. ISBN 28-574-4930-5
MORIN, Christian Étienne et Daniel a Ange Esposito PHOTOS. Patrimoine gourmand d'Avignon: histoire et recettes. Avignon: A. Barthélemy, 2005. ISBN 28-792-3214-7.
VERSINI, Diderot. Éd. établie par Laurent a Présentation de Jean-François REVEL. Œuvres. [Verschiedene Drucke]. Paris: Laffont, 1997. ISBN 22-210-8011-4.
BRILLAT-SAVARIN a Présentation de Jean-François REVEL. Physiologie du gôut. Réimpr. Paris: Flammarion, 1982. ISBN 20-808-1109-6.
Preliminary scope of work in English
This bachelor thesis proposes a summary of French gastronomy as a social and cultural phenomenon. The first part focuses on the history of French gastronomy from the Middle Ages to the end of 19th century with emphasis on the development of gastronomical literature and particularities of every period. The second part deals with contemporary situation of French gastronomy, with gastronomical constests and gastronomical celebrities. The third part presents the regional cusine of Provence, which means its ingredients, methods and traditions. The aim of the the thesis is to present French gastronomy and to put it into the cultural framework with the accent on its importance for the French society.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html