Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Právo i dobro Argumentace a diskurs českých aktivistek za volební právo pro ženy
Thesis title in Czech: Právo i dobro Argumentace a diskurs českých aktivistek za volební právo pro ženy
Thesis title in English: Right and good : Argumentation and Discourse of Cze ch Activists for Women's Suffrage
Key words: koncept volebního práva, diskurs, argumentace, české aktivistky za volební právo žen, gender, třída, národ, „veřejné – soukromé“, politická reprezentace, hierarchie
English key words: concept of suffrage, discourse, argumentation, Czech female activists for women’s suffrage, gender, class, nation, “public – private”, political representation, hierarchies
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.04.2011
Date of assignment: 12.05.2011
Date and time of defence: 06.09.2013 00:00
Date of electronic submission:24.08.2013
Date of proceeded defence: 06.09.2013
Opponents: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
  Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
 
 
Preliminary scope of work
Práce se zabývá konceptem volebního práva v diskursu českých aktivistek za volební právo žen mezi lety 1897 a 1914. Sleduje, jakých obsahů koncept volebního práva u českých sufražistek nabýval v kontextu, ve kterém aktivistky působily, jaký vliv na konkrétní obsah konceptu volebního práva měla různá situovanost různých žen v systému hierarchií z hlediska genderu, třídy a národa. Předmětem zájmu jsou hierarchie v diskursu obsažené, vztah „veřejného“ a „soukromého“ v diskursu; pojetí „politické reprezentace“ v diskursu; pozice, ze kterých se aktivistky k volebnímu právu vyjadřovaly, a to, vůči komu se vymezovaly („my-oni“); funkce konceptu „češství“ ve vztahu k volebnímu právu žen v diskursu sufražistek v souvislosti s postavením českého národa v monarchii jako nedominantního národa a vztah „universality“ a „partikularity“ k požadavku volebního práva žen v diskursu.
Preliminary scope of work in English
The dissertation deals with the concept of suffrage within the discourse of Czech women’s suffrage activists between 1897 and 1914. The aim is to define how the concept of suffrage was constructed by Czech suffragists within the context they lived in, how their notion of the suffrage was influenced by the fact that different women were positioned differently within the system of hierarchies based on gender, class and nation. The dissertation focuses on the hierarchies present in the discourse; the relation of “public” and private” in the discourse; the notion of “political representation” in the discourse; positions the suffragists spoke from and their representation of the enemy (“us/them”); the functions the concept of “Czechness” fulfilled in relation to the demand of female suffrage in the discourse; and the relation of “universality” and “particularity” to the demand of female suffrage in the discourse.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html