Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Formy islámu v Turecku 21. století mezi univerzitními studenty
Thesis title in Czech: Formy islámu v Turecku 21. století mezi univerzitními studenty
Thesis title in English: Forms of Islam in 21st-century Turkey among university students
Key words: islám, Turecko, univerzity, studenti
English key words: islam, Turkey, universities, students
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.04.2011
Date of assignment: 05.04.2011
Date and time of defence: 10.09.2012 00:00
Date of electronic submission:13.08.2012
Date of submission of printed version:13.08.2012
Date of proceeded defence: 10.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Díky prvnímu tureckému prezidentovi Kemalu Atatürkovi Turecko změnilo svou tvář a to se odrazilo i na islámu. V dnešní době již islám není tureckým státním náboženstvím, ani turecká legislativa už neodpovídá šaríi. To se odrazilo například na tom, že někteří Turci vám řeknou, že nejsou muslimové, naprosto normálně jedí vepřové a pijí alkohol. Ale změnily se i formy islámu. Lze to krásně vidět na oblečení žen. To co bylo dříve (nebo dosud je v jiných zemích) považováno za absolutní, v Turecku se stává relativním. Chtěla bych prozkoumat nakolik tyto představy odpovídají reálnému stavu islámu v Turecku.
Vzhledem k tomu, že zkoumat celkový stav islámu v Turecku je na rozsah práce příliš obsáhlé téma, zaměřím se na univerzitní studenty. Mám totiž za to, že na této oblasti lze nejlépe určit směr, jakým se islám bud vyvíjet v přístí generaci. Jsou zde nejpatrnější vlivy jak globalizační a další, tak zároveň je nejpatrnější i vliv fundamentalitických a tradičních proudů. Dosud jsem mluvila s několika studenty a zdá se, že se univerzitní studentská společnost rozděluje na 2 hlavní složky a to jednu mírnější a tolerantnější a druhou tradičnější a orthodoxnější. Chtěla bych přesněji určit jak se obě skupiny staví nejenom k islámu a muslimských povinnostem, ale i k vnějšímu, západnímu světu.
Ráda bych se k tomu dobrala terénním výzkumem. Mám v plánu dělat interview s různými studenty ze dvou universit, jedné v Ankaře, druhé v Samsunu. Kromě toho bych ráda prováděla pozorování denních praktik studentů. A samozřejmě vlastní komentáře studentů k jejich náboženské aktivitě/pasivitě. V průběhu práce bude možné určit, zda jsou za potřebí další výzkumné metody.
References
Kropáček, Duchovní cesty islámu, Praha : Vyšehrad, 2003, 292 s., ISBN: 80-7021-613-1
Kropáček, Islámský fundamentalismus, Praha : Vyšehrad, 1996, 263 s., ISBN: 80-7021-168-7
Křikavová et al., Islám: ideál a skutečnost, Praha : Baset, 2002, 311 s., ISBN: 80-86223-71-X
Cook, Muhammad, Stanislava Pošustová- Menšíková (překl.), Praha : Argo, 1994, 96 s., ISBN: 80-207-0498-1
Korán, Ivan Hrbek (překl.), Praha : Academia, 2000, 797 s., ISBN: 80-200-0246-4
Teucur, Gunez Murat, Muslim reformers in Iran and Turkey : the paradox of moderation, Austin : University of Texas Press, 2010, 306 s., ISBN: 0292721978
Yazuz, M.Hakan, Secularism and Muslim democracy in Turkey, Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009, 301 s., ISBN: 0521888786
Çağaptay, Soner, Islam, Secularism and nationalism in modern Turkey: who is a Turk?, London ; New York : Routledge, 2006, 262s., ISBN: 0415384583
Findley, Carter, Turkey, Islam, nationalism and modernity, New Haven : Yale University Press, c2010, 527 s., ISBN: 978-0-300-15260-9
Islam in modern Turkey: religion, politics and literature in a secular state, Richard Tapper (ed.), London ; New York : I.B. Tauris , 1991, 314 s., ISBN: 1850433216
Saktanber, Ayşe, Living Islam: women, religion and politization of civilization in Turkey, London ; New York : I.B. Tauris, 2002, 277 s., ISBN: 1860641784
Vertigans, Stephen, Islamic routs and resurgence in Turkey: understanding nd explaining the muslim resurgence, Westport, Conn. : Praeger, 2003, 195 s., ISBN: 0275980510
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html